Bugetul pentru anul 2024, aprobat în lectura a doua de Parlament

Adrian Sirbu

Bugetul pentru anul 2024 a fost votat de Parlament în lectura a doua. Veniturile se estimează la 66 632,0 milioane de lei, în creștere cu 1,3 % comparativ cu anul curent, iar cheltuielile sunt în sumă de 82 222,0 milioane de lei, cu o diminuare de 2,2 %. Deficitul bugetului de stat este în limita de 15 790,0 milioane de lei sau 4,6 % din PIB. Datoria de stat pentru finele anului 2024 este prognozată la nivel de 125 525,6 milioane de lei, dintre care 64,5 % datoria de stat externă și 35,5 % – datoria de stat internă, transmite IPN.

Potrivit proiectului, rămân prioritare politicile de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, fiind alocați peste 197 de milioane de lei pentru finanțarea unui șir de programe care au drept scop dezvoltarea durabilă a IMM-urilor, extinderea acestora pe întreg teritoriul țării, în special în zonele rurale, crearea noilor locuri de muncă, implicarea mai activă a tinerilor și femeilor.

Pentru dezvoltarea continuă a sistemului de transporturi și infrastructură în buget sunt planificate mijloace în sumă de 4 036,5 milioane lei, dintre care 1 393,9 milioane de lei mijloace financiare din surse externe și 2 505,6 milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și locale.

Pentru subvenționarea sectorului agricol, dezvoltarea rurală și integrarea sectorului agroindustrial național în economia europeană în bugetul pentru anul 2024 sunt prevăzute alocații în mărime de 1 600,0 milioane de lei. De asemenea, vor fi alocați 322,1 milioane de lei pentru eficiența energetică, 601,5 milioane de lei – pentru Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală și 175,0 milioane de lei – pentru promovarea politicilor în domeniul protecției mediului.

Pentru crearea unui fond de sprijin al distribuției presei scrise sunt prevăzuți 11 milioane de lei. Resursele financiare vor fi utilizate pentru a compensa integral majorarea tarifului de distribuție a ziarelor.

Proiectul prevede o creștere de 4,4 % a veniturilor bugetului public național față de volumul precizat în anul 2023. Acestea vor constitui 107 172,0 milioane de lei. Cheltuielile se vor ridica la 122 962,0 milioane de lei și vor fi mai mari cu peste 1,5 % comparativ cu anul 2023.