Mărimea plății compensatorii pentru salariații cu venituri mici va fi majorată

Ala Găină

Mărimea plății compensatorii, ca măsură de susținere a salariaților cu venituri mici din sectorul bugetar, va fi majorată de la 3.100 la 3.500 de lei, așa încât niciun salariat din sectorul bugetar să nu aibă o leafă mai mică de 3500 lei. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de Guvern.

Majorarea a fost propusă în contextul reexaminării cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, în valoare de 3.500 de lei, începând cu data de 1 aprilie 2022.

De plăți compensatorii majorate vor beneficia angajații din instituțiile bugetare pentru care salariul lunar calculat pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mic de 3.500 de lei. 

Plata compensatorie va fi determinată ca diferență dintre 3.500 de lei și salariul lunar calculat în condițiile Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și va fi recalculată proporțional timpului efectiv lucrat.

Proiectul legii implică mijloace financiare în mărime de 136 milioane de lei, care vor fi acoperite din fondul prevăzut în bugetul de stat pentru asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar.

Modificările vor intra în vigoare la data publicării, iar plățile compensatorii se vor calcula începând cu 1 mai 2022.