Moldova și România parafează interconectarea sistemelor naționale de energie și gaze

Ala Găină

Republica Moldova și România vor semna un memorandum de înțelegere privind realizarea proiectelor de interconectare a rețelelor de gaze naturale și energie electrică. Semnarea acestuia a fost autorizată de către cabinetul de miniștri de la Chișinău, transmite IPN.

În sectorul gazelor naturale, Memorandumul prevede posibilitatea creșterii capacității de transport a gazelor naturale și extinderea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău prin construcția unei conducte de transport a gazelor – Centura Chișinăului. Ministerul Energiei precizează că acest obiectiv ar putea fi realizat până la sfârșitul anului 2031. De asemenea, va fi sprijinită dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului de înmagazinare a gazelor naturale prin creșterea capacității de stocare a gazelor naturale la depozitul Sărmășel și/sau construcția unui nou depozit la Fălticeni.

În contextul recentei sincronizări a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrice ENTSO-E, în domeniul energiei electrice, Memorandumul vizează Linia Electrică Aeriană (LEA) cu tensiunea nominală 400 kV Suceava – Bălți, extinderea stației 400kV Suceava și stația 400 kV Bălți, proiectul Liniei Electrice Aeriene de interconexiune de 400 kV între Strășeni și o stație electrică de pe teritoriul României, stabilită de CNTEE „Transelectrica” SA, precum și dezvoltarea liniei de interconexiune în domeniul energiei electrice existente 110kV Huși-Cioara.

Totodată, Memorandumul va asigura condițiile desemnării „OPCOM” SA în temeiul legislației Republicii Moldova în calitate de operator al pieței de energie electrică în Republica Moldova, inclusiv operator al pieței energiei electrice desemnat, în vederea integrării pieței energiei electrice din Republica Moldova în piața internă de energie electrică a Uniunii Europene prin cuplarea piețelor.

La rândul său, „Moldelectrica” urmează să se integreze în Piața de Echilibrare administrată de către CNTEE „Transelectrica” SA, urmează a fi stabilite procesele de tranzacționare transfrontalieră a energiei electrice de echilibrare și serviciilor de sistem prin accesarea de către ÎS „Moldelectrica” a Pieței de Echilibrare și Pieței Serviciilor Tehnologice de Sistem, administrate de către CNTEE SA „Transelectrica”.

„Avansarea proiectelor investiționale prevăzute în Memorandum va permite atât creșterea gradului de securitate în aprovizionarea cu resurse energetice a Republicii Moldova și României, cât și va contribui la diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare la nivel regional”, a declarat secretara de stat Cristina Pereteatcu în ședința de Guvern.