Parlamentul a votat în primă lectură bugetul pentru anul 2024

Adrian Sirbu

Parlamentul a votat în primă lectură proiectul bugetului de stat pentru anul 2024. Acesta prevede venituri în sumă de 66 632,0 milioane de lei, în creștere cu 1,3 % comparativ cu anul curent, iar cheltuielile sunt de 82 222,0 milioane de lei. Deficitul bugetului de stat este în limita a 15 790,0 milioane de lei sau 4,6 % din Produsul Intern Brut, transmite IPN.

Ministrul finanțelor, Petru Rotaru, a declarat în plen că bugetul pentru anul 2024 prevede alocări majorate pentru copii, inclusiv creșterea indemnizației la nașterea copilului, majorarea salariilor cadrelor didactice cu 15 % și dublarea burselor studenților de la facultățile cu profil pedagogic.

De la 1 ianuarie 2024, indemnizația acordată la nașterea copilului va fi majorată până la 20 de mii de lei, iar salariile cadrelor didactice din țară vor crește cu 15%. De asemenea, vor fi majorate alocările financiare pentru programul „Protecția familiei și copilului” și vor fi alocați bani pentru dezvoltarea satelor și orașelor, astfel încât familiile să beneficieze de condiții bune de trai acasă, iar copiii – de oportunități de dezvoltare.

Potrivit proiectului de buget, rămân prioritare politicile de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, fiind alocate peste 197 de milioane de lei pentru finanțarea unui șir de programe. Acestea au drept scop dezvoltarea durabilă a IMM-urilor, extinderea acestora pe întreg teritoriul țării, în special în zonele rurale, crearea noilor locuri de muncă, implicarea mai activă a tinerilor și femeilor.

O altă prioritate este dezvoltarea continuă a sistemului de transporturi și infrastructură. În acest scop, în buget sunt planificate mijloace în sumă de 4 036,5 milioane de lei, dintre care 1 393,9 milioane de lei mijloace financiare din surse externe și 2 505,6 milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și locale.

Pentru subvenționarea sectorului agricol, dezvoltarea rurală și integrarea sectorului agroindustrial național în economia europeană în bugetul pentru anul 2024 sunt prevăzute alocații în mărime de 1 600,0 milioane de lei.

Bugetul public național, care încorporează bugetul de stat, bugetele locale, bugetul social și fondurile de asigurări în medicină,  prevede venituri de 107 172,0 milioane de lei. Cheltuielile se vor ridica la 122 962,0 milioane de lei.

Datoria de stat prognozată pentru finele anului 2024 va constitui 125 525,6 milioane de lei, dintre care 64,5 % e  datoria de stat externă și 35,5 % – datoria de stat internă. Ponderea datoriei în PIB nu va depăși 37%. PIB va fi în creștere, comparativ cu anul curent, cu 3,5 %, atingând cifra de 342,1 miliarde de lei. Se anticipează o rată de creștere a economiei naționale de 3,5 %, în condițiile ameliorării situației din regiune.

Proiectul de lege urmează a fi examinat de Parlament și în lectura a doua.