Salariul mediu pe economie va constitui 13 700 de lei în 2024

Adrian Sirbu

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie în 2024 va fi de 13 700 de lei. Acest indicator se regăsește într-un proiect al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în care se face trimitere la prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2023-2026, estimată de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite IPN.

„Salariul mediu lunar pe economie prognozat se utilizează la determinarea plafonului bazei de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de și a indemnizațiilor de asigurări sociale, venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, dar și a valorii pagubei pricinuite în cazul săvârșirii infracțiunilor. Se utilizează și la determinarea a mărimii daunelor cauzate drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice și a mărimii pagubei care a dus la evaziuni fiscale a întreprinderilor, instituțiilor”, precizează MMPS.

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2023 este în mărime de 11 700 de lei.

Acum câteva zile, Guvernul a aprobat cuantumul salariului minim pe țară, care în 2024 va constitui 5000 de lei.