Vestmoldtransgaz – operator al sistemului de transport al gazelor naturale în Republica Moldova

Adrian Sirbu

Începând cu 19 septembrie, compania „Vestmoldtransgaz” este responsabilă de gestionarea și funcționarea corespunzătoare a infrastructurii de transport a gazelor naturale, iar „Moldovatransgaz” va acorda serviciile de mentenanță necesare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a finalizat procedura de desemnare a „Vestmoldtransgaz” în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale pe întreg teritoriul țării, transmite IPN.

Hotărârile ANRE stipulează că, în cazul intervenției unor modificări legislative sau a unor circumstanțe de ordin juridic, tehnic sau economic imprevizibile la momentul încheierii Contractelor, care vor impune necesitatea aducerii în concordanță a clauzelor contractuale, Agenția va solicita părților, indiferent de voința acestora, modificarea Contractelor în conformitate cu situația de fapt și de drept survenită.

În final, Consiliul de administrație ANRE a retras licența eliberată pentru „Moldovatransgaz” pentru activitatea de transport al gazelor naturale. Potrivit legislației, nerespectarea de către titularul de licență a cerințelor legale privind separarea, independența sau certificarea operatorului sistemului de transport servește drept temei pentru retragerea licenței, printr-o hotărâre emisă direct de către Agenție.

Astfel, ANRE a finalizat procesul juridic de desemnare provizorie a „Vestmoldtransgaz” în calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.