A fost aprobat noul mecanism de coordonare a procesului de aderare la UE și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere

Ala Găină

Cabinetul de Miniștri a aprobat  un nou mecanism de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la UE, precum și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere. Hotărârea Guvernului stabilește un cadru actualizat pentru coordonarea aderării la UE și prezintă modul de organizare și funcționare a echipei de negociere.

Din echipa de negociere vor face parte: viceprim-ministrul pentru integrare europeană/negociatorul-șef, negociatorul-șef adjunct, secretarul general al Guvernului, secretarul de stat al Guvernului pentru integrare europeană, șeful Biroului pentru Integrare Europeană, șeful Centrului de Armonizare a Legislației, reprezentantul Băncii Naționale a Moldovei, al Ministerului Afacerilor Externe, al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Mediului, al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ambasadorul, șeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană și experți naționali.

Lista va putea fi completată și cu persoane din afara serviciului public, specialiști din mediul academic și de cercetare, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai societății civile, care dețin expertiza necesară pentru organizarea și conducerea negocierilor cu UE.

Echipa de negociere va pregăti și prezenta Guvernului rapoarte privind stadiul negocierilor după fiecare reuniune a Conferinței interguvernamentale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și rapoarte speciale, la solicitarea acestuia. Totodată, pe parcursul tuturor etapelor de negociere, Parlamentul va fi informat despre mersul și evoluția negocierilor de aderare.