Actul de constatare emis în privința Președintelui Curții Constituționale a fost anulat, iar decizia inspectorului de integritate a fost calificată drept ilegală

Ala Găină

La sfârșitul lunii mai curent, Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău a anulat actul de constatare al ANI, emis pe numele Președintelui Curții Constituționale, la 31 decembrie 2021, prin care inspectorul de integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. 

Completul judecătoresc al Curții de Apel Chișinău a concluzionat în hotărârea sa că actul de constatare al ANI a fost emis ilegal și cu depășirea limitelor competențelor atribuite prin lege Autorității și cu încălcarea prevederilor Constituției Republicii Moldova, a Legii nr. 317/1994 și a Codului jurisdicției constituționale, toate aceste norme excluzând orice fel de intervenție din exterior în activitatea Curții Constituționale în ansamblu și în activitatea judecătorilor constituționali, în particular, atunci când aceștia exercită principala lor atribuție de funcție – jurisdicția constituțională.

În acest context, ANI își exprimă regretul și îngrijorarea față de modul în care s-a acționat atunci cand a fost emis un asemenea act de constatare, concluzia căruia periclitează grav imaginea instituției, dar și implicit a Inspectoratului de Integritate.

Misiunea Autorității este una foarte clar definită de lege și nu putem admite depășirea sau încălcarea limitelor prevăzute de cadrul legal. Astfel, ANI a inițiat o procedură disciplinară în privința inspectorului de integritate care a emis acest act de constatare pentru elucidarea tuturor aspectelor menționate și stabilirea legalității acțiunilor sale.