Ana Revenco caută subalterni. Parlamentul a lansat concursul pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării

Ala Găină

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media anunță despre demararea procedurii de selectare a candidaților, reprezentanți ai societății civile, la funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Candidații vor fi selectați prin concurs public și vor fi numiți în funcție de Parlament.

Persoanele interesate pot depune DOSARELE până la data de 8 decembrie, ora 17:00. Potrivit REGULAMENTULUI, candidații trebuie să întrunească mai multe condiții cumulativ: să fie cetățeni ai Republicii Moldova; să aibă studii superioare relevante pentru activitatea Centrului; să nu aibă antecedente penale, inclusiv stinse sau anulate de instanța de judecată, cu excepția antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite din imprudență; să nu fie privați de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă; să cunoască limba română.

Dosarul de concurs va include un set de documente, printre care cererea de participare la concurs; Curriculum Vitae; scrisoarea de recomandare a unor organizații ale societății civile; copia diplomei de licență; actele ce confirmă experiența; cazierul judiciar; declarația pe propria răspundere privind lipsa apartenenței politice. Scrisoarea de motivare va conține referințe la rezultatele concrete ale experienței personale în domeniul activităților de bază vizate de atribuțiile Centrului și viziunea proprie privind dezvoltarea comunicării strategice, precum și a acțiunilor de identificare, prevenire și combatere a dezinformării, acțiunilor de manipulare a informațiilor și ingerințelor străine care atentează la securitatea națională.

Participanții la concursul pentru funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării vor depune dosarele personal sau prin poștă, la Secretariatul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media  pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, bir. 716 sau prin e-mail la adresa [email protected]. Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor – Liliana Cotorobai: +373 22 820 520.

După examinarea dosarelor, se va desfășura proba interviului, care va fi înregistrată audio și video.

Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării a fost creat în luna iulie a acestui an. Instituția are misiunea de a consolida și îmbunătăți eforturile interinstituționale în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și împotriva acțiunilor coordonate de răspândire a mesajelor, narațiunilor, comunicărilor care prezintă pericol sau pot periclita realizarea intereselor naționale. Consiliul Centrului este constituit din 11 membri.