Comisia Europeană acordă Republicii Moldova un sprijin financiar în valoare de 72,5 milioane de euro

Ala Găină

Comisia Europeană acordă Republicii Moldova un sprijin financiar în valoare de 72,5 milioane de euro. Suportul este oferit după ce Comisia a concluzionat că țara noastră a îndeplinit condițiile de politică convenite cu UE pentru acordarea acestei debursări. Acest sprijin financiar va ajuta Moldova să acopere o parte din nevoile sale de finanțare pentru 2024 și să sprijine stabilitatea macroeconomică, permițând totodată continuarea reformelor.

Astfel, astăzi Comisia pune la dispoziția Republicii Moldova un împrumut în valoare de 50 de milioane de euro în condiții avantajoase. O altă plată în valoare de 22,5 milioane de euro sub formă de granturi va urma până la sfârșitul acestei luni.

„Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere modestă în 2023, după o recesiune profundă în 2022. Cu toate acestea, Moldova rămâne afectată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și continuă să se confrunte cu grave probleme de securitate energetică”, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Aceasta este cea de-a patra tranșă din cadrul Asistenței macrofinanciare în curs de desfășurare pentru Moldova. Aceasta vine după ce Comisia a concluzionat că țara a îndeplinit condițiile de politică convenite cu UE pentru acordarea acestei debursări.

„În particular, Moldova a îmbunătățit guvernanța sectorului public și a consolidat independența Băncii Naționale a Moldovei. De asemenea, Moldova a consolidat statul de drept, adoptând o lege privind evaluarea extraordinară (și anume, legea vetting-ului) a judecătorilor. S-au înregistrat progrese în combaterea corupției printr-o mai bună colaborare între agențiile anticorupție și cele de aplicare a legii. De asemenea, țara a luat măsuri pentru a sprijini energia regenerabilă și și-a reformat Codul vamal, care este acum pe deplin aliniat la Codul vamal al Uniunii Europene. În plus, Moldova a adoptat o Strategie națională pentru dezvoltare economică, care oferă o viziune ambițioasă pentru orientarea politicilor sale economice până în 2030”, a precizat Comisia Europeană.

Asistența macrofinanciară face parte din efortul mai amplu al UE de a sprijini Moldova în urma provocărilor multiple din ultimii ani. Suportul se cifrează în total la 295 de milioane de euro.