Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat o serie de măsuri pentru asigurarea securității energetice și alimentare a țării

Adrian Sirbu

SA „Energocom” urmează să încheie, până la 29 decembrie a anului curent, contracte de procurare a energiei electrice pentru ianuarie-aprilie 2024. Decizia a fost aprobată în cadrul Ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, în scopul asigurării energetice a Republicii Moldova. 

De asemenea, SA „Moldovagaz” și SA „Energocom” vor încheia, până la 29 decembrie curent, un contract de tip EFET, pentru livrarea gazelor naturale pentru perioada ianuarie – aprilie 2024. 

Pentru a asigura întreg teritoriul Republicii Moldova cu resurse energetice și gaze naturale, în perioada ianuarie-aprilie 2024, SA „Moldovagaz” va furniza întregul volum de gaze naturale livrat de SAP „Gazprom”, în mărime de 5,7 mil. m3/zi, consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului, inclusiv către „Moldavskaia GRES”.

Tot astăzi, membrii CSE au dispus măsuri privind importul grâului, porumbului și semințelor de floarea-soarelui, care va fi permis în baza unei licențe, eliberate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Măsura a fost aprobată pe un termen de 3 luni, în vederea menținerii pe piața internă a unui preț sustenabil din punct de vedere economic al produselor cerealiere autohtone. Cererea de eliberare a licenței de import va putea fi depusă de o persoană juridică sau fizică, care desfășoară activități economice de fabricare a uleiurilor și grăsimilor, a produselor de morărit, preparatelor pentru hrana animalelor de fermă sau creșterea animalelor. Solicitările vor fi examinate de către o comisie constituită de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

O altă decizie vizează alocarea a 63,6 milioane de lei Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, din fondul de intervenție al Guvernului, pentru acordarea despăgubirilor proprietarilor de animale sacrificate ca urmare a izbucnirii focarului de pestă porcină africană, înregistrat la data de 1 decembrie 2022, în exploatația de creștere a porcinelor SRL „Golden Piglet” din s. Soltănești, raionul Nisporeni.