Consiliul Superior al Magistraturii se arată îngrijorat de declarațiile lui Recean, care critică magistrații

Adrian Sirbu

Consiliul Superior al Magistraturii se arată îngrijorat de declarațiile Prim-ministrului Republicii Moldova, în care a menționat numele judecătorilor din completul de judecată care au emis Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 12.12.2023 în cauza civilă la acțiunea depusă de P.P. ”Șansa” către Comisia Situații Excepționale cu privire la anularea dispoziției nr. 92 din 03.11.2023.

Astfel, în data de 13.12.2023, în debutul ședinței Guvernului Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova a dat citire numelor judecătorilor care făceau parte din completul de judecători, care au pronunțat Hotărârea Curții de Apel Chișinău, declarând că aceste persoane ar fi pus în primejdie securitatea și siguranța țării, precum și au ignorat probele prezentate de o parte în proces.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, Hotărârea Curții de Apel Chișinău a fost pronunțată în cadrul unei cauze care s-a aflat pe rolul instanțelor de judecată începând cu data de 4 noiembrie 2023. Ședințele completului de judecată au fost desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare și fiecărei părți în proces i-au fost asigurate drepturile procesuale.

La moment, Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 12.12.2023 nu este irevocabilă, aceasta deja fiind plasată în mediul online. Părțile sunt în drept să o conteste la Curtea Supremă de Justiție, care și se va pronunța asupra legalității actului contestat.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că independența sistemului judiciar constituie fundamentul statului de drept și este esențială pentru funcționarea democrației și respectarea drepturilor omului. Puterea judecătorească se exercită numai prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, unicul purtător al acestei puteri. Judecătorul este persoana învestită constituţional cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei, pe care le execută în baza legii. Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili şi se supun numai legii.

Consiliul Superior al Magistraturii menționează că orice parte a unui proces de judecată este în drept să utilizeze căile de atac, după caz, să se expună public asupra argumentelor care au fost puse la baza unei decizii concrete. Cu toate acestea, divulgarea numelor judecătorilor din cadrul completului de judecată combinată cu acuzații cu privire la ignorarea unor probe importante poate fi tratată drept o formă de presiune inadmisibilă asupra judecătorilor.