CSP a anulat concursul pentru funcția de Procuror General

Ala Găină

Consiliul Superior al Procurorilor a anulat rezultatele concursului privind desenarea procurorului general al R. Moldova. Decizia a fost luată la 28 februarie.

La ședința CSP s-a decis unanim a lua act de rezultatele finale de evaluare, de punctajul acordat și de argumentarea expusă.

„Examinând subiectul cu privire la aprobarea rezultatelor concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general, luând act de informațiile prezentate de către raportori și examinând materialele justificate prin vot unanim a hotărât: 1. A lua act de fișele de evaluare a fiecărui candidat în concursul la funcția de procuror general, depunctajul acrod pentru fiecare criteriu de evaluare și argumentarea expusă de membrii CSP. 2. A revoca hotârârea 1-65/2024 din 22 februarie 2024 privind rezultatele probei de interviu în cadrul concursului. 3. Se încetează concursul inițiat cu inițierea ulterioară a unui nou concurs”, a declarat președintele CSP, Dumitru Obadă.

La fel s-a decis a revoca hotărârea din 22 februarie privind rezultatele probei interviu din concurs în legătura faptelor survenite ulterioare. Prin urmare, se încetează concursul inițiat cu inițierea altui concurs.

”Este o etapă deloc ușoară, dar am asigurat corpul de procurori și societatea că vom acționa responsabil, de asta ne-am asumat de a pune punct concursului, de a regândit regulile și de a asigura un proces de alegeri corect și meritocratic”, a spus Președintele CSP, Dumitru Obadă.

La 22 februarie, CSP a hotărât să-l propună pe Octavian Iachimovschi pentru a fi evaluat de Comisia Vetting în cadrul concursului la funcția de procuror general.

În urma examinării dosarelor candidaților pentru funcția de procuror general, în baza evaluării fișelor, per candidat, dar și conform mediei generale, CSP a hotărât să acorde cel mai mare punctaj lui Octavian Iachimovschi – 8,53. Ceilalți candidați au fost Igor Demciucin – 8,19; Ion Munteanu – 8,16; Andrei Coca – 4,72.

Ulterior, candidații Ion Munteanu, Octavian Iachimovschi și Igor Demciucin, au solicitat eliberarea copiilor fișelor de evaluare, per fiecare criteriu, a candidaților la șefia Procuraturii Generale. CSP a admis parțial solicitările.