(DOC) Comisia de la Veneția, despre restricțiile impuse de guvernare la alegeri: “Amploarea restricțiilor ridică îngrijorări”

Adrian Sirbu

La ședința plenară a Comisiei de la Veneția din 14-16 decembrie 2023 a fost aprobată o nouă opinie comună a experților Comisiei de la Veneția cu experții  OSCE/ODIHR cu privire la modificările legislative la Codul electoral, prin care s-au impus repetat restricții ale dreptului de a candida pentru sute de persoane afiliate partidului politic „ȘOR”.

Avizul comisiei este foarte critic la adresa autorităților Republicii Moldova, care au adoptat aceleași restricții, care, potrivit celor vizați, s-a făcut “cu sfidarea tuturor normelor și standardelor internaționale în domeniul alegerilor libere și drepturilor omului”.

Astfel, potrivit Opiniei Comisiei s-a constatat următoarele:

  • limitările impuse nu sunt conforme articolului 3 din Protocolul 1 la CEDO și articolul 25 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, deoarece nu par a fi previzibile în totalitate și nici nu par să respecte în totalitate principiul proporționalității.
  • amploarea restricțiilor prevăzute ridică îngrijorări, în special, fără a menționa existența unor limitări graduale ale interdicției de a candida la alegeri.
  • Comisia de la Veneția și ODIHR conchid că aceste restricții nu par a fi în totalitate previzibile și nici nu par să respecte principiul proporționalității.
  • Deși principiul prezumției nevinovăției garantat de articolul 6 § 2 din CEDO nu este, în principului, aplicabil procedurilor care hotărăsc cu privire la ineligibilitatea persoanei de a candida la alegeri, prezumția nevinovăției are relevanță dacă procedurile care hotărăsc cu privire la ineligibilitatea persoanei de a candida la alegeri pe baza articolului 16 alin. (2) lit. (f) pct. (1) au loc în paralel cu procedurile penale.
  • Poate fi acceptabilă introducerea unui mecanism de descalificare pentru a candida la alegeri prin care autoritățile sau tribunalele competente să verifice doar dacă o anumită persoană aparține categoriei sau grupului care îndeplinește condițiile de la articolul 16 alin. (2) lit. (f), cu condiția ca persoana respectivă să aibă posibilitatea efectivă să conteste existența unor asemenea condiții în primul rând și standardul probei pentru a respinge prezumția să fie redus la necesitatea prezentării stricte a probelor care pun în discuție adevărul faptului prezumat.
  • Comisia de la Veneția și ODIHR subliniază, de asemenea, riscul arbitrariului care poate apărea ca urmare a utilizării documentelor secrete în procesul contestării introduceii în lista de restricții a candidaților.

De asemenea, Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eliminarea din alegeri a partidului „ȘANSĂ” și excluderea a peste 8 000 de candidați din cursă.

Ținem să menționăm faptul că legea care a introdus restricții  nejustificate a dreptului de a fi ales a fost contestată la Curtea Constituțională a RM, care, cu regret, tărăgănează examinarea sesizării, fapt ce a dus la încălcarea gravă a drepturilor electorale a sute și mii de candidați”, se arată în comunicatul Partidului Șor.

Curtea Constituțională a RM  urmează să ia în calcul acest aviz extrem de critic al Comisiei de la Veneția și să anuleze normele neconstituționale și să ia măsuri ca să nu fie repetate astfel de derapaje pe viitor.