Favoruri pentru separatiști! Autorizaţia pentru Uzina metalurgică din Rîbniţa, prelungită până la 30 septembrie 2023

Ala Găină

Termenul de valabilitate a autorizației de mediu privind gestionarea deșeurilor și a autorizației de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe, eliberată pentru Uzina Metalurgică din Râbnița a fost prelungit până pe data de 30 septembrie 2023.

O decizie în acest sens a fost luată de membrii Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit hotărârii, compania este obligată să raporteze cantitatea emisiilor de poluanți până la sfârșitul lunii curente, conform legislației naționale a Republicii Moldova.

Uzina metalurgică de la Râbnița este unul dintre principalii finanțatori ai bugetului regiunii din stânga Nistrului.

Potrivit unui raport al pretinsului minister al dezvoltării economice de la Tiraspol, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinei au fost de peste 400 milioane de dolari – jumătate din cifra totală a exporturilor regiunii transnistrene.