(INFOGRAFIC) Promo-LEX: Statistica incidentelor din Ziua Alegerilor. Alegeri generale locale 2023 versus 2019 (primul tur)

Adrian Sirbu

Numărul incidentelor electorale în Ziua Alegerilor aproape că s-a dublat la scrutinul local din 5 noiembrie 2023, față de precedentul, din 20 octombrie 2019. Tipurile incidentelor, raportate de observatorii Promo-LEX și analizate de echipa centrală a Misiunii de Observare au rămas, în mare parte, similare, cele mai frecvente fiind: fotografierea buletinelor de vot și alte încălcări ale secretului votului; votarea nejustificată în grup (în cabinele de vot se află 2 și mai multe persoane); deficiențe în listele electorale (discrepanțe dintre adrese; alegători decedați; semnături în locul altor persoane); întreruperea procesului de filmare a operațiunilor electorale privind deschiderea secției de votare sau a procedurilor de numărare a buletinelor de vot; prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta sau în raza de 100 de metri de la secția de votare; deficiențe în funcționarea SIAS Alegeri (suspendarea funcționării; situații când SIAS Alegeri indică faptul că alegătorul a votat, iar acesta susține că nu a votat).

Potrivit șefului Misiunii de Observare, Nicolae Panfil, creșterea numărului/frecvenței incidentelor ar avea câteva posibile explicații:

  1. Aceasta s-ar datora, în parte, unor aspecte tehnice mai problematice, cum ar fi: deficiențele raportate în funcționarea SIAS Alegeri sau cele în funcționarea camerelor video. Organele electorale urmează să-și îndrepte atenția la aceste aspecte problematice pentru a le soluționa mai eficient în următoarele scrutine.
  2. Au existat și incidente care ar putea sugera o legătură cauzală cu unele fenomene negative de influențare a voinței alegătorilor, care au avut loc pe parcursul întregii campanii electorale. Putem admite că o parte din incidente, precum fotografierea buletinelor de vot sau alte modalități de încălcare a secretului votului, votarea în grup sau prezența persoanelor neautorizate în secția de votare, ar putea indica asupra unor încercări de a controla și influența comportamentul și decizia alegătorilor, inclusiv în ziua alegerilor.
  3. În plus, la acest scrutin, Misiunea Promo-LEX de Observare a Alegerilor și-a îmbunătățit mecanismele de raportare internă ceea ce a contribuit la documentarea mai rapidă și mai calitativă a neregulilor și incidentelor electorale. Astfel, prin utilizarea unei platforme online de raportare a informației nu doar că a crescut viteza de colectare și procesare a datelor obținute de la observatori, dar a sporit și calitatea acestora, fiind oferite detalii despre incidentele observate, precum și probe foto și video, acolo unde a fost posibil.