Ion Chicu, nemulțumit că APP pasează răspunderea în privința licitației de la Aeroport: „Vom cere anularea procedurii de închiriere a spațiilor comerciale”

Ala Găină

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de Ion Chicu, va solicita anularea procedurii de închiriere a activelor Aeroportului Internațional Chișinău (AIC), considerând-o ilegală. Potrivit PDCM, licitația este afectată de grave încălcări ale legislației. Formațiunea intenționează să depună o sesizare la Procuratură referitoare la fraudarea concursului, având ca fundament abaterile evidente.

”După cum era de așteptat, Spînu și marioneta lui din Agenția Proprietății Publice vor pasa responsabilitatea pentru trucarea licitației la Aeroport pe angajații întreprinderii. Chipurile, ei, ca și Maia Sandu, nu au nicio implicare și francezii “seducători” vor primi ilegal aeroportul, că așa au decis acei de la Aeroport…”, a declarat Ion Chicu, făcând trimitere la răspunsul șefului Agenției Proprietății Publice, prin care ultimul și-a declinat responsabilitatea și a pasat celor de la AIC să răspundă pentru tot ce ține de licitația aflată în curs.

”Însă, întreaga procedură este viciată în special de către reprezentantul PAS din cadrul APP. Conform articolului 7, alineatul (2) din Legea privind întreprinderile de stat, fondatorul exprimă acordul pentru transferul în locațiune a activelor neutilizate, stabilește modul de selecție a chiriașilor și coordonează contractele de locațiune. Fondatorul în cazul de față este APP. Articolul 8, alineatul (7) din aceeași lege stipulează că consiliul de administrație adoptă deciziile referitoare la oportunitatea transferului în locațiune a activelor neutilizate. În conformitate cu Hotărârea de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind transferul în locațiune a activelor neutilizate, punctul 9/5, Consiliul va decide cu privire la oportunitatea transferului în locațiune a activelor și va obține acordul fondatorului cu privire la acest lucru. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt din cadrul APP și din structurile guvernamentale”, a subliniat Ion Chicu, președintele PDCM.

”Din caietul de sarcini pentru transferul în locațiune a spațiilor Aeroportului, publicat în Monitorul Oficial și pe portalurile informaționale, rezultă că, în contradicție cu procedurile stabilite de actele normative, lipsesc următoarele: decizia Consiliului de Administrație al AIC; procesul-verbal al comisiei pentru identificarea spațiilor ca fiind neutilizate; acordul APP, în calitate de fondator, pentru transferul în locațiune a spațiilor AIC; caietul de sarcini nu este aprobat de fondatorul APP – și nu este clar cine l-a elaborat, aprobat și a decis publicarea acestuia.

De asemenea, punctul 13 din Hotărârea de Guvern nr. 483/2008 stabilește în mod imperativ că selecția chiriașilor se realizează prin licitație publică.

Prin urmare, transferul responsabilității de la directorul APP către angajații Aeroportului reprezintă o încercare de a se sustrage de la răspundere și evidențiază lipsa sa de integritate.

În aceste condiții, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei solicită APP să anuleze procedura de concesionare a activelor Aeroportului Internațional Chișinău. Juriștii PDCM vor depune o sesizare la Procuratură referitoare la fraudarea licitației de concesionare, având ca bază încălcările menționate anterior”, a punctat Chicu.

„Roman Cojuhari de la APP se spală pe mâini și pasează responsabilitatea la Aeroport în privința licitației”. O spune activistul politic, Vlad Bilețchi, după ce a primit răspuns din partea Agenției Proprietății Publice în urma unei solicitări de informații. Potrivit lui Bilețchi, răspunsul APP demonstrează că instituția din subordinea lui Andrei Spînu se spală pe mâini și pasează toată răspunderea licitației pe Aeroportul Internațional Chișinău, asta deși până acum doar APP și Spînu anunțau informații despre desfășurarea licitației.