La alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 au participat peste 41,4% din numărul total de alegători înscriși în listele electorale

Adrian Sirbu

Comisia Electorală Centrală informează că la scrutinul de astăzi au participat circa 1 mln 150 mii votanți, ceea ce reprezintă peste 41,4% din numărul total de alegători înscriși în listele electorale. Precizăm că aceste date vor fi completate cu informații despre alegătorii care au votat la locul aflării, iar operatorii din cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare le vor introduce imediat în sistemul informațional al Comisiei.

Toate secțiile de votare s-au închis la ora 21.00. Se constată că în 8 din cele 898 de localități din țară, s-a înregistrat o prezență la urne de sub 25%:

  1. sat. Sămănanca, rn. Orhei
  1. sat. Cunicea, rn. Florești
  1. com. Nicolaevca, rn. Florești
  1. sat. Chirsova, UTA Găgăuzia
  1. sat. Aluatu, rn. Taraclia
  1. sat. Cotovscoe, UTA Găgăuzia
  1. com. Salcia, rn. Taraclia
  1. sat. Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia

Conform prevederilor Codului electoral, alegerile pot fi considerate valabile dacă la ele au participat mai puțin de 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale. Iar în cazul în care în anumite circumscripții sau secții de votare alegerile sunt declarate nevalabile, Comisia Electorală Centrală dispune organizarea, în termen de 2 săptămâni, a votării repetate în baza acelorași date din listele electorale, cu aceleași candidaturi și aceleași consilii și birouri electorale.

Totodată, legislația electorală stipulează că, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare.În cazul în care niciun candidat nu întrunește mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămâni se organizează al doilea tur de scrutin cu 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Acești doi candidați se înscriu în buletinele de vot în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate în primul tur de scrutin. Dacă mai mulți candidați au acumulat un număr egal de voturi, consiliul electoral de circumscripție efectuează tragerea la sorți, consemnând faptul respectiv într-un proces-verbal.Data celui de-al doilea tur de scrutin se stabilește prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, imediat după procesarea rezultatelor votării din primul tur de scrutin, însă nu mai târziu de 10 zile până la data scrutinului respectiv. Atragem atenția că toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare, poartă un caracter preliminar.

Mâine, 6 noiembrie 2023, la ora 15.00, CEC va comunica bilanțul preliminar privind totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale.