dd

Migraţia şi mobilitatea discutate la MAEIE: Republica Moldova împărtăşeşte experienţa în implementarea Parteneriatului de Mobilitate

Olesea Coragău

Această iniţiativă serveşte drept o platformă de schimb de bune practici şi experienţe în implementarea politicilor şi proiectelor pe întreaga dimensiune a Abordării Globale pentru Migraţiei şi Mobilitate a UE, dialogului bilateral cu statele membre ale UE, consolidării cadrului legislativ şi instituţional la nivel naţional în domeniul managementului migraţiei şi gestionării frontierelor, politicilor de viză, precum şi consolidarea mecanismului de coordonare a Parteneriatelor de Mobilitate cu UE.

În acest context, participanţii la workshop includ reprezentanţi ai statelor Parteneriatului Estic, atât cele care au semnat deja un Parteneriat de Mobilitate cu UE, cât şi cele care intenţionează să semneze unul, reprezentanţi ai Statelor membre UE şi instituţiilor europene, precum şi organizaţii internaţionale care implementează proiecte în domeniul migraţiei şi mobilităţii.

Atelierul este organizat pe marginea Reuniunii  în Format Extins a Platformei de Cooperare Locală a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE din 7 iulie 2016.

Notă:

Declarația comună privind Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova-UE a fost semnată pe data de 5 iunie 2008, la Luxemburg. Astfel, Republica Moldova fiind unul din statele pilot  care beneficiază de un Parteneriat de Mobilitate cu UE.
Parteneriatul de Mobilitate RM-UE include 15 state membre ale UE (Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania. Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria) şi instituţiile UE (Serviciul European pentru Acţiune Externă, Comisia Europeană, Fundaţia European pentru Instruire – ETF şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – FRONTEX).

În cadrul Parteneriatului de Mobilitate RM – UE din anul 2008 pînă în prezent au fost realizate şi/sau sunt în curs de realizare mai mult de 108 proiecte în domeniul securităţii documentelor, al politicilor migraţionale, combaterii migraţiei ilegale.

Sursele de finanţare pentru Parteneriatul de Mobilitate sînt: Instrumentul european de vecinătate; Fondurile pentru afaceri interne alocate prin Instrumentul parteneriatului de mobilitate; Programul tematic pentru cooperare cu ţările terţe în domeniul migraţiei şi azilului; Asistenţa financiară bilaterală de la statele membre ale UE; Resurse naţionale.