Mihai Popșoi a demisionat. Cererea sa a fost aprobată

Ala Găină

Legislativul a luat act de cererea de demisie a deputatului Mihail Popșoi. Un proiect de hotărâre a fost adoptat de Parlament.

Mihail Popșoi și-a depus cererea de demisie după ce a fost numit în funcția de vicepremier, ministru al Afacerilor Externe. Respectiv, un mandat de deputat care aparține Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a fost declarat vacant.

Hotărârea intră în vigoare la data adoptării. În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista concurentului electoral.