R.Moldova învață din experiența României în privința aderării la UE

Ala Găină

La invitația Viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu pe parcursul a două zile, experiența României în desfășurarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a fost împărtășită reprezentanților autorităților Republicii Moldova de fostul negociator-șef român, Vasile Pușcaș.

Dimensiunea strategică și politică a procesului de negocieri de aderare, atât în partea de modalitățile de promovare a poziției naționale în dialog cu diferiți actori din Uniunea Europeană, cât și în partea de asigurare a unei susțineri politice și publice largi pentru procesul de aderare la UE, au fost abordate în cadrul discuțiilor bilaterale ale domnului Vasile Pușcaș cu Viceprim-ministrul Nicu Popescu, precum și la ședința Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelariei de stat, Ministerului Finanțelor și Aparatului Președintelui Republicii Moldova au avut discuții detaliate cu Vasile Pușcaș cu privire la funcționarea delegației române pentru negocierile de aderare la UE, particularitățile modelului român de coordonare a procesului de integrare europeană, precum și corelarea politicilor naționale și ciclului bugetar cu necesitățile procesului de aderare.

Modalitatea de implicare a tuturor autorităților publice naționale în procesul de aderare, precum și necesitatea informării și consultării actorilor neguvernamentali vizați de elementele concrete ale procesului dat, au făcut obiectul discuțiilor între fostul negociator-șef român și președinții și secretarii celor 35 de grupuri de lucru tematice, care formează baza Mecanismului național de coordonare a procesului de integrare europeană în Republica Moldova.

De asemenea, în cadrul reuniunii Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a avut loc un schimb de opinii între membrii Comisiei și Vasile Pușcaș, ex-negociator-șef al României pentru aderare la UE.

Vasile Pușcaș a susținut și o prelegere în fața studenților de la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA) din cadrul Universității de Stat din Moldova, în cadrul căreia au discutat despre procesul de aderare al țării noastre la UE dar și experiența României în acest sens.

Vasile Pușcaș a fost ministru delegat al Guvernului României, și negociatorul-șef pentru aderarea României la Uniunea Europeană în perioada 2000 – 2004. Vizita expertului român se înscrie în eforturile de consolidare a mecanismului național de coordonare a procesului de integrare europeană și de pregătire pentru viitoarea lansare a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.