Se caută un înlocuitor pentru Marian Lupu. A fost lansat concursul pentru funcția de președinte al Curții de Conturi

Ala Găină

Comisia de control al finanțelor publice a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, decizia privind lansarea concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de președinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova. Persoanele interesate pot depune dosarele de concurs până pe data de 9 februarie 2024.

Candidații la funcția de președinte al Curții de Conturi trebuie să aibă studii în domeniul economic, financiar sau juridic, precum și o experiență de cel puțin zece ani în aceste domenii, dintre care cinci ani de experiență managerială. Potrivit regulamentului concursului, candidații trebuie să fie cetățeni ai Republicii Moldova, să cunoască limba română, să nu aibă antecedente penale, să fie integri profesional și să nu aibă interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să prezinte o scrisoare de motivație, scrisă în limba română, în care să explice viziunea lor asupra activității Curții de Conturi.

Dosarul pe care urmează să-l depună participanții la concurs trebuie să conțină următoarele acte: cererea de participare la concurs; copia buletinului de identitate; curriculum vitae; copiile diplomelor de studiu, dovada experienței profesionale; cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere; scrisoare de motivație; declarații pe proprie răspundere privind lipsa existenței conflictului de interese.

Concursul public pentru selectarea candidatului la funcția de președinte al Curții de Conturi va include examinarea CV-urilor candidaților și proba interviului.

Potrivit legislației, Curtea de Conturi este constituită din 7 membri și este condusă de un președinte.