Societatea civilă: „Condamnăm noul mecanism de suspendare a licențelor posturilor TV și lipsa transparențe”i

Adrian Sirbu

Mai multe ONG-uri, printre care Centrul pentru Jurnalism Independent, Promo-LEX, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, își exprimă îngrijorarea în raport cu legiferarea noului mecanism de suspendare a licențelor celor 12 posturi de televiziune, care presupune sistarea temporară a valabilității actelor permisive, în lipsa unei hotărâri din partea instanței de judecată. În context, societatea civilă condamnă lipsa de transparență în procesul de elaborare, votare și implementare a noului mecanism juridic și solicită autorităților să renunțe la astfel de practici.

La data de 29 decembrie 2023, vineri seara, a fost publicată decizia prin care Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a suspendat licențele de emisie a șase posturi de televiziune – anterior vizate în dispozițiile de suspendare ale Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE).

Reamintim că, la data de 8 decembrie 2023, prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că cele 12 posturi TV cu licențele suspendate de CSE nu vor putea emite în noul an. La 12 decembrie 2023, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat despre existența soluțiilor legale pentru mai multe decizii CSE, inclusiv pentru închiderea celor 12 posturi TV”.

Subliniem că, până la data de 29 decembrie 2023, atunci când au fost aprobate măsurile restrictive, autoritățile au ținut în secret mecanismele juridice pe care intenționează să le implementeze, în pofida tentativelor din partea presei de a afla informații despre „pachetele legislative ce permit Executivului să gestioneze situația în afara stării de urgență”.

De fapt, mecanismul de suspendare în afara stării de urgență a licențelor posturilor TV a fost legiferat printr-un proiect de lege votat și promulgat la data de 22 decembrie și, respectiv, publicat la 23 decembrie 2023. Inițial, proiectul vizat prevedea o serie de intervenții pe mai multe acte normative, urmărind scopul „asigurării integrității și funcționalității pieței energiei electrice”. Acesta a fost consultat și avizat de autoritățile relevante în perioada lunilor august-noiembrie 2023 și votat în prima lectură.

La data de 18 decembrie 2023, cu patru zile înainte de votul final, proiectul de lege menit să asigure „integritatea și funcționalitatea pieței energiei electrice” a fost completat cu un amendament din partea deputatului Radu Marian. Articolele propuse, care au intervenit pe ultima sută de metri, conțineau mecanismul de suspendare temporară a licențelor posturilor de televiziune în afara stării de urgență. Acestea au fost votate, în lectură finală, fără să fie supuse consultărilor publice.

„Suspendarea licenței de emisie reprezintă o ingerință profundă în dreptul la libera exprimare. Până la apariția noului mecanism de sistare a actelor permisive ale furnizorilor de servicii media audiovizuale, legea permitea suspendarea forțată a licențelor de emisie doar în temeiul unei hotărâri judecătorești, fapt ce reprezenta o garanție suplimentară a legalității deciziilor autorităților. Considerăm că pârghiile recent legiferate, deținute de Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, au un potențial major de a fi utilizate în detrimentul libertății de exprimare a presei.

Lipsa de transparență manifestată de autorități în procesul legiferării mecanismului de suspendare a licențelor constituie o practică ce sfidează legislația care reglementează participarea societății civile în actul de guvernare”, se menționează în declarația ONG-urilor semnatare.

Potrivit societății civile, în lumina faptului că suspendarea licenței de emisie a unui post de televiziune reprezintă o ingerință în dreptul la libera exprimare a presei, consultarea publică a inițiativelor legislative ce au implicații asupra acestui domeniu este de o importanță deosebită.

„Subliniem că transparența și participarea în procesul decizional a cetățenilor, în general, și a societății civile, în special, reprezintă instrumente-cheie în dezvoltarea unei bune guvernări. Clandestinitatea și subestimarea importanței revizuirii detaliate și nuanțate a legislației propuse, în baza recomandărilor părților interesate și ale experților din domeniul relevant, sunt incompatibile cu principiile și valorile unui stat democratic”, se mai arată în declarație.

Astfel, organizațiile semnatare solicită autorităților să asigure:

  • faptul că orice restrângere a libertăţii de exprimare este admisă doar pentru protejarea unui interes legitim prevăzut de lege şi doar în cazul în care restrângerea este proporţională cu situaţia care a determinat-o, respectându-se echilibrul just dintre interesul protejat şi libertatea de exprimare, precum şi libertatea publicului de a fi informat;
  • respectarea condițiilor de consultare publică și implicare a actorilor relevanți în procesul de identificare a unor soluții legale și necesare.