parlament

Tinerilor li se oferă şansa de a aplica la stagii în Parlamentul R. Moldova

Beatrice Dornean

La  Programul de stagii  pot candida studenți în anii terminali, masteranzi și doctoranzi, tineri specialiști din mediul academic și științific, reprezentanţi ai societăţii civile.

Candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate: 

– să cunoască limba română și o limbă de circulație internațională; 

– să nu aibă antecedente penale nestinse, alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice;

– să nu aibă calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică;

–   să aibă vârsta de până la 30 de ani;

–  să prezinte dovada înscrierii la studii de licenţă (cu media la ultima sesiune de minim 8,5), de masterat (cu media de licenţă de minim 8,5) sau doctorat (cu media de master de minim 8,5) în Republica Moldova sau în străinătate ori dovada angajării în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu experienţă de lucru de până la 2 ani.

Dosarul de concurs va fi depus până pe data de 24 februarie 2016, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 162, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția resurse umane sau prin e-mail [email protected].

Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova se desfășoară al doilea an consecutiv. Acesta are o durată de până la 3 luni și se desfășoară în perioada sesiunilor ordinare ale Parlamentului (septembrie – decembrie și februarie – iulie).