ANSA

Briefing: Sănătatea publică – prioritate a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor

Marina Chiru

În cadrul acestui briefing, Gheorghe Gaberi a specificat că produsele fitosanitare cu care sunt prelucrate culturile agricole sunt mult mai periculoase ca nitraţii, în cazul nerespectării cantităţii admise a acestora. Directorul General ANSA a reamintit faptul că este de datoria fiecărui consumator să cunoască cum să se alimenteze corect cu produse sigure şi ce acte care atestă calitatea produsului trebuie să-i fie prezentate de către producător-vânzător.

Gheorghe Gaberi a ţinut să precizeze că din momentul  reînvestirii sale  în funcţie a dispus verificarea riguroasă a planurilor de activitate a ANSA şi a controlului oficial care poate garanta calitatea şi inofensivitatea produselor pe piaţă. Inspectorii  produselor de origine vegetală şi animală sunt autorizaţi de a prelua probe  care ulterior vor fi transmise laboratoarelor acreditate. Fiecare lot de marfă se inspectează obligatoriu, iar conform legislaţiei, responsabil de conformitatea şi inofensivitatea produselor este producătorul, ANSA are obligaţia de a monitoriza ca producătorul să respecte legislaţia în vigoare în privinţa siguranţei alimentelor.

Anul curent, circa 120 de grupuri de produse vor fi supuse controlului oficial, ceea ce înseamnă prelevarea a circa 1 milion de probe ce vor fi transmise spre analize în laboratoarele din ţară, dar şi de peste hotare. În acest sens, va fi organizată o licitaţie publică la care vor putea participa toate laboratoarele acreditate din ţară, iar suma necesară pentru efectuarea întregului set de teste este de 13 milioane de lei.

De asemenea, Gheorghe Gaberi a menţionat faptul că activitatea ANSA nu cade sub incidenţa Moratoriului de stat impus agenţilor economici, deoarece controlul oficial se aplică asupra conformităţii produselor şi nu a activităţii agenţilor economici sau a documentaţiei financiar-contabile ale întreprinzătorilor.

Amintim că, DG Sante, instituţia Comisiei Europene responsabilă de siguranţa alimentelor verifică minuţios planurile ce ţin de efectuarea controlului oficial pentru ca, în final, mai multe produse autohtone să primească aviz pozitiv pentru a fi exportate pe piaţa UE.