dd

40 de APARTAMENTE SOCIALE se vor construi la Fălești

Olesea Coragău

„Decizia are drept scop reconstrucția capitală a imobilului din încăperi existente în locuințe sociale și supraetajarea imobilului din Fălești, creând în total 40 de locuințe noi. La moment, clădirea reprezintă o construcție cu parter și două nivele. Ulterior va fi demontat acoperișul existent al căminului cu supraetajare într-un nivel și schimbarea destinației construcției”, a specificat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca, care este și președintele Comitetului de supraveghere al Proiectului.

Potrivit directoarei UIP II, Iunona Lungu, beneficiarii vor fi selectați la nivel local de către o comisie instituită în acest scop, care va examina cererile depuse de solicitanți. Comisia va verifica legalitatea actelor confirmative, va urmări întrunirea condițiilor de către solicitanți și va acorda punctaj conform criteriilor de selectare din Regulamentul din domeniu.

Locuințele sociale în Republica Moldova sunt construite în cadrul unui proiect susținut financiar de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care oferă țării noastre un împrumut de circa 20,4 mln de euro, pe un termen de până la 20 de ani. Până la sfârșitul anului 2018, când va fi finalizată faza II a proiectului, vor fi construite circa 700 de locuințe sociale în opt raioane ale țării.