Agenția pentru Eficiență Energetică se transformă în Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED)

Adrian Sirbu

Începând cu 1 ianuarie 2024, Agenția pentru Eficiență Energetică va fi reorganizată și transformată în Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Conform proiectului aprobat de Guvern, instituția va gestiona Fondul pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial, un mecanism de finanțare a instituțiilor din sectorul public, dar și o serie de registre publice privind statisticile în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile, precum și a entităților profesionale active în domeniu.

Finanțarea Fondului va fi asigurată pe bază permanentă din „schema de obligații în domeniul eficienței energetice”, din contribuții ce vor fi achitate de către operatorii de pe piața energiei, totodată fiind atrase resurse nerambursabile sau creditare ieftine de la partenerii de dezvoltare. Aceștia vor avea reprezentanți în Consiliul instituției, iar structura acesteia va asigura transparența și corectitudinea gestionării mijloacelor financiare. 

Pe lângă investițiile în eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale și publice, CNED va gestiona și programe de înlocuire a electrocasnicelor vechi cu altele noi, eficiente energetic. De asemenea, CNED va prelua Programul Rabla electrocasnice, care se desfășoară, actualmente, în regim de test, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și PNUD.

Totodată, instituția va gestiona un sistem informațional în domeniul eficienței energetice, care va cuprinde statistici privind eficiența energetică a clădirilor din țară și impactul măsurilor implementate. În același timp, CNED va fi responsabil de calificarea și evidența auditorilor energetici și verificarea calității serviciilor lor; calificarea evaluatorilor energetici care vor emite certificate de performanță energetică a clădirilor, de gestionare a registrului electronic al certificatelor de performanță energetică a clădirilor, al inspectorilor sistemelor de ventilare și condiționare, al instalatorilor de cazane și sobe pe biomasă, sisteme fotovoltaice și solare termice, sisteme geotermale și pompe de căldură, precum și alte registre.