ANPCI

Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale a rămas fără aviz de funcționare

Marina Dolgheri

La 25 ianuarie curent, comisia de avizare a organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) s-a întrunit în ședință și a decis să suspende avizul de funcționare al ANPCI.

Comisia de control a constat că ANPCI nu a respectat obligaţiile sale legale de a prezenta la AGEPI documentele şi explicaţiile solicitate în termenii stabiliţi şi nu a luat în consideraţie recomandările făcute de aceasta.

„Reieșind din faptul că ANPCI nu a întreprins nici o măsură de înlăturare a neconformităților depistate, iar în acest mod a încălcat prevederile Legii nr.139/2010, Comisia a decis abrogarea deciziei privind avizarea ANPCI”, se arată într-un comunicat.

După retragerea avizului, ANPCI a fost obligată să restituie documentul în termen de 3 zile.