Asociațiile de părinți vor fi desființate, iar școlile vor avea altă modalitate de acumulare a fondurilor extrabugetare

Adrian Sirbu

Contribuabilii persoane fizice vor putea transfera 2% din impozitul anual pe venit direct către instituțiile de învățământ general și profesional-tehnic, așa cum o fac acum pentru organizațiile ne-guvernamentale și cultele religioase. Prevederile în cauză, care se conțin într-un proiect de lege, urmează să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2024. Totodată, până pe 1 septembrie a anului viitor, asociațiile de părinți urmează să fie lichidate sau să-și schimbe statutul, transmite IPN.

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Larisa Novac, a declarat într-un briefing de presă că obiectivul principal al proiectului este de a exclude normele abuzive și de a reduce plățile informale în instituțiile de învățământ prin intermediul asociațiilor de părinți, declarativ destinate îmbunătățirii infrastructurii școlare. Astfel, noile prevederi propun mai multe soluții care ar descuraja colectarea plăților informale în instituțiile de învățământ general și profesional-tehnic și ar asigura transparență în acumularea și gestionarea fondurilor extra-bugetare.

„Totodată, oferim posibilitatea persoanelor fizice și juridice să sprijine prin donații, granturi și sponsorizări, exclusiv dotarea bazei materiale a instituțiilor de învățământ, educația și instruirea copiilor și elevilor. Aceste acțiuni urmează a fi derulate direct instituțiilor de învățământ și nu prin intermediul asociațiilor de părinți fondate”, explică deputata.

Prin proiect se propun și modificări de ordin fiscal. Potrivit acestora, se va permite deducerea donațiilor în beneficiul instituțiilor de învățământ general și profesional-tehnic în cuantum de până la 10% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat de Guvern.

Această propunere, de asemenea, va contribui la acumularea unor resurse financiare ce vor fi utilizate exclusiv în dezvoltarea instituțiilor de învățământ respective. Toate aceste acumulări vor fi gestionate de instituțiile de învățământ prin intermediul unui cont extra-bugetar, conform normelor metodologice aprobate de Ministerul Finanțelor”, susține Larisa Novac.

Lista instituțiilor de învățământ în drept să participe la desemnarea procentuală va fi stabilită anual de către Agenția Servicii Publice, în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, pentru asigurarea unui control riguros a modului de gestionare a finanțelor extra-bugetare, MECC va fi împuternicit cu atribuții de control.

„Propunem intrarea în vigoare a legii la 1 ianuarie 2024. La fel, dispunem în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, asociațiile obștești ale părinților, fundațiile și alte organizații necomerciale care au fost fondate și activează în scopul instituției de învățământ urmează să-și înceteze activitatea sau să-și modifice actele statutare”, a mai spus deputata.