Autoritățile publice locale vor primi 21 de milioane de lei pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina

Ala Găină

Comisia pentru Situații Excepționale a  decis, în ședința de astăzi, că Ministerul Finanțelor va suplimenta volumul fondului de intervenție al Guvernului pentru anul  2022 cu suma de 25 000 000 lei din contul donațiilor umanitare acumulate în contul trezorerial deschis în susținerea poporului ucrainean. 

Din fondurile respective 21,3 milioane lei vor fi alocate  autoritățile publice locale de nivelul II pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. Totodată, s-a decis și efectuarea plății de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a subvențiilor în sumă de 225 milioane lei către S.A. „ENERGOCOM”.  Sumă va fi destinată compensațiilor pentru diferența de tarif la energie electrică pentru luna martie 2022. 

În cadrul aceleiași ședințe s-a luat decizia de a încadra toți copii din familiile refugiat din Ucraina de statutul de solicitant de azil,în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. În acest scop Ministerul Educației și Cercetării  va elabora și aproba mecanismul de încadrare a copiilor din familiile refugiate. Copii vor putea frecventa instituția de învățământ în calitate de audient, ceea ce presupune participarea la activitățile educaționale fără obligativitatea școlarizării, cu înregistrare într-un registru provizoriu. 

În scopul conjugării eforturilor privind implementarea Planului Operațional ONU pentru Refugiați și prestării serviciilor de asistență  refugiaților cu implicarea personalului, încetează prevederile contractului de comodat încheiat între S.A. ”Moldexpo” și Instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”. Gestiunea bunurilor  prevăzute în contractul de comodat va fi asigurată de către S.A ”Moldexpo”, iar  instituțiile vizate vor asigura transmiterea către  S.A.”Moldexpo” a bunurile imobile și mobile preluate în gestiunea I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” conform actelor de primire-predare.