Bacalaureat 2024: patru candidați vor obține trei note de 10 din oficiu

Ala Găină

În sesiunea de bacalaureat 2024, patru candidați vor obține trei note de „10” (zece), din oficiu, iar alți 93 de absolvenți – două note de „10” (zece), din oficiu. Acestea sunt acordate în baza certificatelor ce atestă competențe lingvistice în limbi străine și/sau competențe specifice domeniului informaticii, cât și în baza premiilor obținute la olimpiadele republicane și/sau internaționale la disciplinele de studiu.

Reamintim că 2594 de elevi au obținut nota „10” (zece), din oficiu, la limba străină, iar 61 – la informatică.

Sesiunea de bacalaureat 2024 se desfășoară în perioada 4-21 iunie, în 93 de centre de bacalaureat. La sesiune participă peste 18.000 de candidați.