Poliția de patrulare

Ce trebuie să cunoască un șofer dacă este oprit de un inspector de patrulare

Cristina Parpalov

1. Să fie informat în privința numelui, prenumelui, funcției agentului de circulație, autorității pe care o reprezintă, inclusiv prin prezentarea legitimației, precum şi temeiul legal al opririi;
2. Să fie informat în privința normei legale încălcate, precum şi încadrarea juridică a faptei imputate, în conformitate cu legislația penală sau contravențională;
3. Să fie informat în privința drepturilor şi obligațiilor prevăzute de legislația penală sau contravențională şi posibilității de a recurge la realizarea acestora;
4. Să facă cunoștință cu probele ce dovedesc faptul încălcării legislației, inclusiv cele constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate;
5. Să conteste, în conformitate cu legislația în vigoare, legalitatea acțiunilor agentului de circulație, precum şi actele de constatare încheiate de aceștia.

Totodată, inspectorul de patrulare are dreptul să oprească un automobil dacă:
1. Inspectorul a observat personal încălcarea sau a fixat-o cu ajutorul unor mijloace tehnice;
2. Există informații veridice, precum că automobilul a fost folosit de persoane aflate în conflict cu legea sau în acesta se transportă ilicit bunuri valoroase;
3. Agentul de circulație a observat că automobilul are o traiectorie neadecvată. Acest lucru poate da de înțeles că conducătorul autovehiculului se află în stare de ebrietate, este obosit sau îi este distrasă atenția de un oarecare pasager;
4. Starea exterioară a mașinii prezintă suspiciuni, cum ar fi, pe caroserie ar putea exista urme de la un accident, etc.
5. Ați observat sau ați fost martorului unui accident de circulație, care s-a întâmplat anterior pe drum;
6. Sunt desfășurate operațiuni speciale. În astfel de momente pot fi oprite toate tipuri de mașini, care au fost date în orientare, sau alte automobile care au participat la o infracțiune, în acest timp fiind închise toate ieșirile din zona încercuită;
7. Drumul este închis. Agentul de circulație vă poate opri preliminar pentru a vă informa despre acest lucru. Or, a avut loc un calamitate naturală (alunecare de teren, cutremur, etc.) şi în continuare circulația nu este permisă.
8. În cazul în care s-a întâmplat un accident şi există persoane rănite grav. Atunci, agentul de circulație are dreptul să vă oprească şi să vă oblige să transportaţi persoana rănită la spital.
9. Dacă maşina de serviciu a inspectorului de patrulare s-a defectat, iar pe direcţia de circulație, la o anumită distanţă a avut loc un accident. Poliţiştii au dreptul să oprească orice maşină şi să ceară ca aceştia să fie transportaţi până la locul accidentului, doar în direcţia în care vă deplasaţi şi dvs.

Inspectoratul Național de Patrulare solicită participanților la trafic să manifeste un comportament corect și adecvat față de angajații săi, în caz contrar, vor fi sancționați sau pedepsiți conform legislației în vigoare.