Clădirile instituțiilor publice și construcțiile noi, conectate obligatoriu la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică

Adrian Sirbu

Clădirile instituțiilor publice, dar și construcțiile noi vor fi conectate obligatoriu la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică (SACET), care vor fi dezvoltate și eficientizate.

Guvernul a aprobat astăzi mai multe modificări la Legea privind energia termică şi cogenerarea care stabilesc, de ademenea, zonele unitare de alimentare cu energie termică pentru care autoritățile administrației publice locale vor stabili obligativitatea consumatorilor aflați în raza de acoperire a acestora de a se conecta exclusiv la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Deconectarea acestora în raza acestor zone urmează a fi interzisă, cu excepția cazului în care acoperirea integrală a consumului de energie termică va fi asigurată din surse regenerabile.

Totodată, proiectul legii prevede obligația de a conecta la SACET-uri, în cazul existenței posibilităților tehnice, clădirile noi construite precum și cele supuse renovărilor majore cu susținerea financiară a Fondului de eficiență energetică în sectorul rezidențial. O altă modificare introdusă se referă la posibilitatea unităților termoenergetice de a investi în reconstrucția sistemelor interne de distribuție a căldurii în blocuri pentru modernizarea şi eficientizarea acestora, prin înlocuirea sistemelor sovietice verticale, pe sisteme de distribuție orizontale.

De asemenea, întreprinderile energetice vor putea dota cu contoare individuale fiecare apartament.

Locatarii blocurilor cu sisteme de distribuție reabilitate pe orizontală, Puncte Termice Individuale și contoare pe apartament vor putea gestiona individual consumul de agent termic. Pentru ei, noțiunea de sezon de încălzire va dispărea”, a declarat ministrul Energiei, Victor Parlicov, în cadrul ședinței de Guvern.

Pentru a putea interveni în rețelele interne din bloc, întreprinderile energetice vor trebui să stabilească, împreună cu locatarii, punctul de delimitare a rețelelor. În prezent, acesta se află la peretele blocului, iar de administrarea corectă şi eficientă a rețelelor interne sunt responsabili gestionarii blocurilor locative. Multe instituții de acest tip sunt în stare de faliment, n