competențe și abilități profesionale

Competențele necesare fiecărui copil și adolescent înainte de maturitate

Mihaela Tonu

Care sunt acele competențe necesare și obligatorii să le aibă formate fiecare copil și adolescent înainte de a deveni matur?

1.  comunicarea în limba maternă: abilitatea de a exprima și a interpreta concepte, sentimente și fapte, atât în formă orală, cât și scrisă.

2. comunicarea într-o limbă străină: include și abilitățile de mediere (adică rezumarea, parafrazarea,  interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală.

3. competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o înțelegere a lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru a răspunde nevoilor umane percepute.

4. competența digitală: utilizarea cu încredere a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare.

5. a învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie individual, fie în grupuri.

6. competențe sociale și civile: abilitatea de a participa într-un mod constructiv la viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic.

7. spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și a gestiona proiectele.

8. sensibilizare și exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și artele vizuale.

sursa: revista „NOI”