Construcția liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești vor fi declarate utilitate publică de interes național

Ala Găină

Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești vor fi declarate utilitate publică de interes național. Guvernul a dat aviz pozitiv unui proiect de lege în acest sens.

Scopul proiectului este să asigure securitatea energetică a țării, prin interconectarea Republicii Moldova cu piața internă de energie a Uniunii Europene prin linii electrice, precum și fortificarea rețelelor interne de transport al energiei electrice.

Proiectul prevede declararea utilității publice de interes național și realizarea lucrărilor de construcție a următoarelor componente:

  • construcția LEA de transport a energiei electrice cu tensiunea de 400 kV între stațiile electrice de la Vulcănești și Chișinău, cu o lungime totală de 158 km;
  • construcția unei stații back-to-back de curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) la  Vulcănești, pentru a permite conectarea dintre sistemul energetic al Republicii Moldova, Rețeaua Europeană a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică (ENTSO-E) și Sistemul Integrat de Energie Electrică/Sistemul de Energie Unită (IPS/UPS);
  • modernizarea stației electrice existente de 330/110/35 kV Chișinău cu o nouă secțiune de 400 kV pentru a face stația compatibila cu LEA de 400 kV;
  • extinderea stației electrice existente de 400/110/35 kV Vulcănești, pentru realizarea conexiunii cu noua stație Back-to-Back, urmând ca, în baza documentației de pregătire a proiectului, să fie executate pe terenuri din proprietatea statului, administrației publice locale sau aflate în proprietatea private a persoanelor fizice și juridice.

Construcția LEA 400 kV va avea 158 kilometri de linie electrică de înaltă tensiune și aproximativ 511 stâlpi pentru susținerea și întinderea conductoarelor, fapt care va asigura legătura între stația electrică Back-to-Back și substația electrică Chișinău.

Precizăm că lucrările de construcție vor fi efectuate în cadrul Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, cu un buget total de 260 mil euro, pentru o perioadă de 4 ani. În acest scop, Republica Moldova a semnat: 

– Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi BERD în valoare de 80 mil. euro;

– Contractul de finanțare dintre Republica Moldova şi BEI în valoare de 80 mil. euro;

– Acordurile de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare în valoare de 61 mil. euro;

– Acordul de Grant UE/NIP în sumă de 39,4 mil. euro (semnat în septembrie 2019, ratificat și intrat în vigoare în decembrie 2019).