De la 1 aprilie începe procedura de înscriere a copiilor la școala, în clasa I

Ala Găină

Primăria Municipiului Chișinău informează că începând cu ziua de luni, 01 aprilie 2024, ora 08:00, părinții pot depune online actele pentru înscrierea copiilor în clasa I pe platforma: https://escoala.chisinau.md

Procedura de înscriere se va desfășura în două etape:
1️⃣Prima etapă de înscriere în clasa I – 01 aprilie – 24 mai 2024
Aceasta presupune depunerea/ completarea/validarea cererilor a actelor de înscriere în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la 01 septembrie 2024. Este obligatoriu ca viza de reședință a copilului să corespundă cu districtul școlar.
Cererea de înscriere a copiilor în clasa I se va depune pe platforma https://escoala.chisinau.md și va fi completată cu următoarele documente:
🔺 Cererea de înscriere a copilului (se completează online, accesând platforma www.escoala.chisinau.md);
🔺Buletinul de identitate al părintelui/reprezentantului legal al copilului;
🔺Certificatul de naștere al copilului.

2️⃣A doua etapă de înscriere în clasa I: 03 – 17 iunie 2024.
În cadrul acesteia va avea loc depunerea/completarea/validarea actelor de înscriere:
🔺a copiilor din districtul școlar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie înscriși în prima etapă;
🔺a copiilor care vor împlini vârsta de 7 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2024 din districtul școlar;
🔺a copiilor din alte districte școlare pe locurile rămase libere.

„Situațiile de excepție a copiilor care pe parcursul celor două etape nu au fost înscriși în clasa I, vor fi examinate de comisiile instituționale și de cea municipală în perioada 20 – 30 august, în limita locurilor rămase libere.
Scopul municipalității este de a asigura accesul la educație pentru toți copiii cu vârsta obligatorie pentru școlarizare”, a menționat Primarul General al capitalei, Ion Ceban.

▶️Procedura de înscriere online pe platforma https://escoala.chisinau.md are drept scop:
▪️asigurarea accesului la educație a fiecărui copil;
▪️transparentizarea procesului de înscriere a copiilor în clasa I;
▪️minimizarea riscurilor de corupție în instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău;
▪️optimizarea procesului de stocare și prelucrare a rezultatelor înscrierii copiilor în clasa I;
▪️gestionarea eficientă a timpului angajaților din sistemul educațional municipal;
▪️monitorizarea activității instituțiilor de învățământ din teritoriul administrat pe domeniul vizat.

Părinții care au întrebări la subiect, sunt rugați să contacteze directorii instituțiilor de învățământ. Înregistrarea copiilor la școală este gratuită.