Vacanța de vară la grădinițe

Decizia Ministerului Educației în privința duratei vacanțelor de vară la grădinițele din țară

Cristina Parpalov

Respectiv, ca rezultat al consultărilor publice repetate cu părinții, cu reprezentanții administrațiilor publice locale, dar și ca urmare a unui sondaj efectuat pe un eșantion din 30 de raioane, s-a decis modificărea proiectul Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie.

Astfel, regulamentul va stipula că: „perioada de vacanţă în instituțiile de educație timpurie va fi stabilită  de către APL, administrația instituției în urma consultării părinților/reprezentanților legali ai copiilor sau a comitetului de părinți, după caz, până la 1 decembrie a anului în curs și va fi adusă la cunoștința tuturor părinților, cu afişarea repetată, la loc vizibil, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acesteia.

În perioada vacanței instituției, APL şi conducerea instituției, la necesitate, vor lua măsuri de asigurare a copiilor neîncadraţi, contactând instituții apropiate, din raza unității administrativ-teritoriale, care vor funcţiona în perioada respectivă şi care vor putea prelua copiii sau oferi părinților alte alternative (ex.: centre comunitare, tabere cu sejur de zi, grupe de serviciu etc.).”

Programul de activitate al instituțiilor de educație timpurie va fi stabilit astfel, încât să fie respectate drepturile legale ale copiilor, părinților și angajaților.