Din 1 ianuarie, informațiile necesare vămuirii pot fi prezentate electronic

Adrian Sirbu

Începând cu data de 1 ianuarie, informațiile necesare vămuirii vor putea fi prezentate în format electronic. De asemenea, solicitantul va avea dreptul la replică asupra unei decizii vamale, iar termenul de depunere a contestației asupra deciziilor se extinde de la 10 zile până la 30 de zile. Prevederile se conțin în noul Cod Vamal, care intră în vigoare din 2024, transmite IPN.

Astfel, potrivit noilor prevederi, înainte de luarea unei decizii care ar avea consecințe nefavorabile pentru solicitant, Serviciul Vamal va comunica solicitantului motivele pe baza cărora intenționează să ia decizia, acordându-i solicitantului posibilitatea să își exprime dezacordul într-un termen de 30 de zile.

Noul Cod Vamal vine și cu o serie de noi simplificări. De exemplu, declarația simplificată, care permite titularului să plaseze mărfurile sub un regim vamal pe baza unei declarații cu un set redus de date. Este vorba și despre înscrierea în evidențele declarantului, care va permite titularului să depună declarația vamală sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, cu condiția ca informațiile din declarația respectivă să fie la dispoziția autorităților vamale în sistemul declarantului la momentul depunerii declarației. O altă facilitate o reprezintă vămuirea centralizată. Aceasta va permite persoanei să depună la postul vamal unde este înregistrat o declarație vamală pentru mărfurile care sunt prezentate în vamă la un alt post vamal.

Potrivit Ministerului Finanțelor, simplificările menționate prezintă beneficii reale pentru operatorii economici, cum ar fi: furnizează o alternativă la procedura standard, răspund la unele nevoi specifice legate de fluxul și de tipul mărfurilor declarate, asigură acordarea rapidă a liberului de vamă, implică o reducere a costurilor.

Un beneficiu important în activitatea comercială a agenților economici este implementarea mecanismului de achitare a drepturilor de import până la acordarea liberului de vamă sau în termen de până la 7 zile de la data notificării datoriei vamale, cu constituirea unei garanții în cuantum deplin al drepturilor de import. Astfel, plătitorul vamal beneficiază  de o „vacanță” de la plata obligațiilor vamale.

Totodată, noul document stabilește condiții clare (nereglementate în Codul vamal actual) privind rambursarea drepturilor de import în cazul mărfurilor defecte sau neconforme cu clauzele contractuale.