Oameni care stau în bancă și scriu

În anul academic 2016-2017, circa 4370 de studenți străini au ales să învețe în Moldova

Ariadna Bulat

Datele statistice ale Ministerului Educației arată că din numărul total de 4370 de studenți străini înmatriculați în anul academic 2016-2017 la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, 2117 sunt din Israel, 1432 – din România, 185 – din Turcia, 138 – din Ucraina, 104 – din India, iar ceilalți provin din state ca Federația Rusă(63), Azerbaidjan(30), SUA(28), Suedia(25), Finlanda(23) ș.a.

Cei mai mulți cetățeni de peste hotare au fost înmatriculați la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu” – 2387 de persoane. Pe locul II în topul preferințelor studenților străini este Universitatea Liberă Internațională din Moldova – 1000 persoane. Pe locul III este Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, aici fiind înmatriculați 250 de studenți de peste hotare. La Universitatea de Stat din Moldova au mers să își facă studiile în anul academic curent 158 de cetățeni străini, la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” – 175, iar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova – 75 de persoane. Date statistice nu includ studenții care participă la programe de mobilitate academică.