(INVESTIGAȚIE) Investiții stopate de birocrație: Construcția Centrului Național de Medicină Sportivă, blocată de mai bine de opt ani

Adrian Sirbu

O companie de construcție susține că Primăria Capitalei și factorii de decizie ai Guvernului ar bloca deliberat proiectul de construcție al sediului Centrului Național de Medicină Sportivă  (CNSM) „Atletmed”. Deși există o hotărâre de Guvern încă din 2014, precum și decizii ale Primăriei și Consiliului municipal Chișinău, care permit ridicarea edificiului, lucrările s-au împotmolit, iar firma care a câștigat prin licitație dreptul de a construi a rămas cu buza umflată și cu pierderi financiare, se arată într-o investigație realizată de Ziua.md

Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr. 789 din 29 septembrie 2014, s-a acceptat propunerea Ministerului Sănătăţii privind utilizarea terenului cu suprafaţa de 0,2617 ha, numărul cadastral 0100517195, din str. Belinski, nr. 4, mun. Chişinău, aflat în folosinţa Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”, în scopul proiectării şi construcţiei unui bloc  cu 9 etaje (din care etajele 1 şi 2 – cu destinaţie administrativă, pentru amplasarea Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”, iar etajele 3-9 – cu destinaţie locativă), precum şi amenajării unei parcări auto.

Compania de construcții „Inamstro” a câștigat concursul investițional pentru demolarea, proiectarea și construcția blocului cu nouă etaje, așa cum prevedea proiectul. Lucrările urmau a fi realizate din contul mijloacelor financiare ale investitorului. Potrivit reprezentanților „Inamstro”, compania  a suportat cheltuielile de demolare, proiectare, săpare a fundației viitoare construcții și forarea pilonilor.

Mai mult, compania susține că suplimentar acestor cheltuieli, a avut pierderi financiare și prin oferirea de apartamente unor cadre medicale, selectate de către Ministerul Sănătății. Cerința de a oferi apartamente la preț preferențial făcea parte din condițiile parteneriatului, iar lista beneficiarilor și cererea de acordare a spațiilor locative a fost înaintată de către Comisia de lucru pentru realizarea Hotărârii Guvernului nr. 789 din 29.09.2014.

Potrivit reprezentanților companiei de construcții, în decembrie 2014 a fost semnat un contract cu (CNSM) „Atletmed” prin care părțile s-au angajat să realizeze prevederile hotărârii de Guvern nr. 789 din același an. Totul mergea conform planului, compania investind surse financiare proprii pentru demolarea edificiilor existente pe terenul cu pricina și pregătirii șantierul pentru construcție. Între timp, pe parcursul anului 2016, Primăria municipiului Chișinău a eliberat și certificatul de urbanism pentru proiectarea construcției, ulterior fiind emisă și autorizația de construcție.

Însă, la trei luni de la demararea lucrărilor, proiectul fost pus pe stop subit, după ce un grup de persoane fizice a contestat actele permisive pentru executarea lucrărilor de construcție, obținând, totodată, pe cale judiciară suspendarea executării lucrărilor.

„După mai multe litigii civile, administrația publică locală, în mod abuziv și contrar parteneriatului public-privat, a decis anularea actelor permisive emise, fiind, totodată, abrogată și decizia CMC prin care se aprobase planul urbanistic zonal pentru valorificarea terenului din strada V. Belinski nr.4. Dreptul companiei noastre și a (CNSM) „Atletmed” de a edifica construcția este prevăzută în deciziile autorității publice centrale, Guvernul, în acest caz, care a emis un act superior actelor autorității publice locale. În aceste condiții, Primăria și primarul Capitalei trebuie să se conducă de prevederile hotărârii de Guvern și a contractului de societate civilă încheiat între părți și să elibereze autorizațiile de construcție, care ar permite continuarea lucrărilor. Mai ales că din această cauză am suferit pierderi financiare. Am cheltuit bani pentru demolarea, amenajarea terenului și începerea lucrărilor de construcție”, susține avocatul companiei, Ion Briceac.

Apărarea mai spune că niciunul dintre actele primare care au stat la baza parteneriatului public privat nu a fost anulate. Mai mult decât atât, hotărârea de Guvern cu pricina a fost contestată la Curtea Constituțională, care, la rândul ei, a decis că decizia este legală și nu încalcă în niciun fel Legea Supremă.

Compania de construcții susține că, în cazul în care proiectul nu va fi reluat, își vor căuta dreptatea în instanța de judecată

În același timp, Curtea de Conturi a constatat, în cadrul unui raport de audit din anul 2022 că „Ministerul Sănătății nu a întreprins suficiente acțiuni pentru implementarea prevederilor hotărârii de Guvern din 2014 cu privire la construcția Centrului Național de Medicină Sportivă”.

„La fel, Curtea de Conturi a notat în raportul său că proiectul investițional nu și-a atins scopul propus, iar conducerea Ministerului Sănătății, fiind responsabilă de monitorizarea etapelor de implementare a acestui proiect, nu și-a îndeplinit atribuțiile care îi revin. Ne-am adresat în repetate rânduri către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, către CNSM „Atletmed” și chiar către prim-ministrul R. Moldova, însă autoritățile nu întreprind nimic pentru realizarea proiectului. Acum, facem o evaluare a investițiilor directe, a prejudiciilor suportate de către compania noastră din cauza stopării acestui proiect investițional, iar în cazul lipsei dorinței din partea autorităților de a finaliza proiectul investițional, vom fi nevoiți să cerem despăgubiri în instanțele judecătorești. Comportamentul autorităților este inexplicabil pentru noi. Pe de o parte, parteneriatul, Hotărârea de Guvern și contractul de societate civilă sunt valabile, pe de altă parte Ministerul Sănătății nu întreprinde nimic pentru a le realiza. Nu înțelegem de ce nimeni de la Minister nu ne aude și nu depune nici un efort pentru a finaliza parteneriatul, or ei au beneficiat de investiți private din partea noastră și dacă nu doresc realizarea construcției, ar trebui să ne despăgubească. Ministerul a obținut foloase din partea „Inamstro” și atunci când a avut nevoie de apartamente la preț preferențial pentru angajații săi a organizat o Comisie pentru realizarea Hotărârii Guvernului nr. 789, ulterior însă, această comisie nu s-a mai întrunit, cel puțin să ne întrebe cum derulează proiectul investițional? Care sunt provocările cu care ne confruntăm?”, susține avocatul companiei.

În ceea ce privește Primăria, aici lucrurile sunt și mai complicate. Potrivit reprezentanților companiei, autoritățile municipale refuză să elibereze autorizația de construcție pentru edificarea a 9 etaje, menționând că zona urbanistică în acel loc nu ar permite acest lucru.

„E fals acest argument, deoarece în 2016 Primăria a eliberat certificatul de urbanism și autorizația de construcție (zona urbanistică fiind aceeași ca și azi), permițând „Inamstro” să proiecteze și să edifice blocul cu 9 etaje. Mai mult, numărul de etaje este indicat direct în Hotărârea de Guvern, astfel că refuzul Primăriei de a elibera autorizația de construire este vădit neîntemeiat”, mai spune Ion Briceac.

Redacția ZIUA a expediat pe adresele Ministerului Sănătății și Primăriei Capitalei solicitări oficiale pentru a-și exprima punctul de vedere în privința declarațiilor formulate de către reprezentanții companiei de construcții, însă, deocamdată, nu avem niciun răspuns.