dd

Legea cu privire la AJUTORUL SOCIAL se bucură de noi MODIFICĂRI

Olesea Coragău

Totodată, potrivit Guvernului, prin acest proiect se dorește responsabilizarea beneficiarilor de ajutor social. În acest sens, familiile beneficiare de ajutor social și Structurile teritoriale de asistență socială vor semna un acord de cooperare în care va fi reglementată responsabilitatea asumată de ambele părți. Astfel, solicitanții vor trebui să prezinte informații complete și veridice organului cu drept de stabilire.

De asemenea, va fi formată o comisie obștească responsabilă de verificarea corectitudinii utilizării ajutorului social conform angajamentelor stipulate în acord.

La fel, s-a introdus prevederea privind atragerea la răspundere disciplinară, civilă sau contravențională a reprezentanților Structurilor teritoriale de asistență socială, pentru încălcarea termenelor de luare a deciziilor la acordarea ajutorului social.