Mesajul de Crăciun al patriarhului Daniel: „Să arătăm iubire milostivă şi solidaritate faţă de toţi oamenii”

Adrian Sirbu

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat, în Pastorala de Crăciun, un îndemn „la iubire milostivă şi solidaritate faţă de toţi oamenii”, făcând o mențiune specială pentru cei care suferă din cauza războiului.

Să arătăm iubire milostivă şi solidaritate faţă de toţi oamenii, dar mai ales faţă de cei care suferă din cauza războiului, să aducem bucuria sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos în casele de copii orfani, în căminele de bătrâni, la patul bolnavilor, dar şi acolo unde este multă tristeţe, singurătate şi depresie, în familiile sărace, îndoliate şi îndurerate. Oriunde putem săvârşi binele, să-l facem purtând, în suflet şi în fapte, bucuria îngerilor, a păstorilor şi a magilor veniţi la Betleem!”, a transmis Patriarhul Daniel în mesajul său potrivit Agerpres.

Patriarhul aminteşte că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2024 drept Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi, avându-se în vedere necesitatea unei intensificări a îngrijirii celor aflaţi în suferinţă sufletească şi trupească.

PF Daniel arată că una dintre expresiile cele mai vii ale felului în care poporul a „teologhisit şi cântat poetic” taina iubirii lui Dumnezeu pentru om se regăseşte în colinde, la români, colindele remarcându-se prin „profunzimea teologiei şi simplitatea formei”.

Colindele reprezintă expresia cea mai vie a culturii teologice şi duhovniceşti populare a românului creştin ortodox. Ele sunt un memorial şi o prelungire a Liturghiei şi a slujbelor de Crăciun auzite în biserică. Ele sunt ecou şi rodire a slujbei şi sfinţeniei Bisericii în sate şi oraşe, în casele creştinilor, întrucât inimile credincioşilor au devenit biserică, peşteră din Betleem transformată în sălaş primitor pentru cer, casă de oaspeţi în care Pruncul este preamărit de magi înţelepţi! Poezie şi cântare sfântă, evlavie şi bucurie, colindele româneşti sunt aur, smirnă şi tămâie, în sens duhovnicesc, izvorâte din inimi şi purtate pe buze, ca daruri şi ofrande aduse Pruncului Iisus, ca răspuns la iubirea Sa pentru noi”, remarcă Patriarhul Daniel.