Condiții noi pentru deținătorii autovehiculelor înregistrate în străinătate.

Noi condiții pentru autovehiculele neînmatriculate

Gabriela Sargo

Modificările prevăd că persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul țării până în data de 1 noiembrie curent autoturisme cu numere de înmatriculare străine au dreptul să le plaseze în regim vamal de import cu achitarea accizului în mărime de 30% din cota acizului stabilit pentru 2016 (excepție fac mijloacele de transport înregistrate în stînga Nistrului și mun. Bender).

Autovehiculele respective urmează să fie înregistrate la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în perioada 1 decembrie 2016- 1 februarie 2017. După această dată, persoanele care nu s-au conformat prevederii, urmează sa-și scoată autoturismele din țară.

O altă modificare prevede că persoanele străine, care dețin permis de conducere eliberat de țara de evidență permanentă a mijloacelor de transport, se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 180 de zile. În acest caz, aceștea vor achita vinieta în mărime de 180 de euro pentru fiecare următoarele 180 de zile de aflare în țara noastră.

Astfel, se interzice și circulația pe drumurile publice autovehicule cu placuțe eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din regiunea transnistreană, aflate în posesia sau folosința persoanelo fizice care dețin permis de conducere al Republicii Moldova. Poliția va fi în drept să aplice șoferilor o amendă de la 25 la 30 unități convenționale cu aplicare a 4 puncte de penalizare.

Proiectul de lege are ca scop asigurarea echității fiscale între persoanele care dețin autovehicule înmatriculate în Republica Moldova și cele care dețin autovehicule neînmatriculate. Totodată, modificările vor contribui la creșterea circulației în trafic, vor reduce nivelul poluării mediului de către autoturisme, precum și la sporirea pe termen lung a încasărilor la buget de stat.