Codul Penal

Noi modificări la Codul Penal al Republicii Moldova

Marina Dolgheri

Amendamentul îngustează cercul persoanelor în privința cărora poate fi înlăturată răspunderea penală drept rezultat al împăcării dintre autorului infracțiunii cu partea vătămată. Prin urmare, făptaşului care nu se află la prima sa abatere de la lege în ultimii cinci ani pentru infracţiuni similare, i se va aplica pedepsă în raport cu gradul prejudiciabil al faptei săvârșite.

În urma unei analize efectuate de către Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, numărul cazurilor de infracţiuni comise repetat de aceleaşi persoane în perioada 2010-2014 este impunător. Tocmai de aceea, amendamentul propus are menirea de a diminua numărul de cauze penale care se finalizează prin împăcarea părților.

Documentul urmează să fie prezentat spre examinare şi aprobare Parlamentului Republicii Moldova.