Centrul de Informare şi Documentare  NATO

Oportunitate pentru tineri. CID NATO lansează un concurs în domeniul securității și păcii

Cristina Parpalov

Concursul va fi organizat pentru patru domenii separate:

#1.  Picturi
#2.  Poze
#3.  Video
#4. Eseuri

Și pentru trei categorii de persoane:
– gimnaziu
– liceu
– universitate

Criteriile operelor:

I. Picturi – lucrările prezentate:
• să reflecte gândirea creativă;
• să folosească diverse modalităţi de exprimare artistico-plastică;
• să valorizeze propria experienţă şi cunoaştere;
• să reprezinte securitatea, pacea.
• să se remarce prin expresivitate şi sensibilitate.

II. Poze – lucrările prezentate:
• să reflecte gândirea creativă;
• să folosească diverse modalităţi de exprimare artistico-plastică;
• să valorizeze propria experienţă şi cunoaştere;
• să reprezinte securitatea, pacea.
• să se remarce prin expresivitate şi sensibilitate.

III. Video – lucrările prezentate:
• să reflecte gândirea creativă;
• în limita a 2-3 minute;
• să valorizeze propria experienţă şi cunoaştere;
• să reprezinte securitatea, pacea.
• să se remarce prin expresivitate şi sensibilitate.

IV. Eseuri/Articol- lucrările prezentate:
1) caracter descriptiv;
2) structurarea în jurul unei ipoteze de lucru;
3) ipoteza de lucru să fie susținută cu argumente;
4) argumentația preluată din bibliografie să fie dublată prin efortul personal de
argumentare;
5) trimiterile bibliografice vor fi apreciate;
6) în limita a 4 pagini;
7) să abordeze un subiect legat de securitate, pace, apărare, NATO, etc.

În urma concursului vor fi desemnaţi câştigătorii, care vor primi cadouri, iar lucrările lor vor constitui baza unui Calendar al Securității – 2018. Un comitet editorial va selecta cea mai bună fotografie, pictura, video și eseu. Termenul limită pentru a depune materialul elaborat este 20 iunie.

Concursul se va desfăşura în perioada mai-iunie 2017, iar doritorii de a participa sunt rugaţi să expedieze poza, video-ul și eseul prin e-mail la [email protected], iar picturile pe adresa str. Bănulescu Bodoni 2A, Chisinau.

Pentru informație adițională, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail [email protected] sau la nr. de tel.: 022 57 78 24.