Pensiile pentru limita de vârstă vor fi reexaminate din 1 ianuarie 2024

Ala Găină

Pensiile pentru limita de vârstă stabilite după 1 ianuarie 2019, pentru un stagiu de cotizare mai mare de 2 ani, cât şi pensiile reexaminate la etapele anterioare în cazul în care persoanele au mai realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani vor fi reexaminate de la 1 ianuarie 2024, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale, citată de IPN.

Totodată, de la 1 ianuarie 2024 se reexaminează şi pensiile de dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 2022, cu condiţia că persoanele au realizat un stagiu de cotizare de la 2 ani până la 7 ani.

Cererile de reexaminare pot fi depuse începând cu 1 ianuarie 2024, în formă electronică, prin utilizarea serviciului „e-Cerere. Reexaminare pensieˮ. Serviciul poate fi accesat pe pagina web-oficială cnas.gov.md şi portalul guvernamental servicii.gov.md.

Cererea de reexaminare a pensiei se examinează în termen de 60 de zile de la data depunerii şi pensia reexaminată se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.

Tot din 1 ianuarie 2024 intră în vigoare modificările operate în cadrul normativ prin care se simplifică procesul de acordare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Astfel, indemnizația unică la nașterea copilului, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale din oficiu mamei, iar în cazul în care mama nu întrunește condițiile de stabilire a indemnizației – tatălui, în baza datelor privind naşterea copilului disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără necesitatea depunerii cererii la casa teritorială de asigurări sociale sau în mod electronic.

Începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la 3 ani se stabileşte unuia dintre părinții asigurați fără condiția aflării în concediu pentru îngrijire a copilului. Totodată, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la 3 ani se va calcula din venitul asigurat al unuia dintre soţii asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizaţiei.