Peste 11 000 de persoane angajate în câmpul muncii cu suportul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă în anul 2023

Adrian Sirbu

Pe parcursul anului 2023, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au fost plasate în câmpul muncii 11 056 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 8 916 șomeri (80,7%), 232 de șomeri zilieri (2,1%) sau angajați în baza unui contract de o perioadă de până la 3 luni.

Din totalul persoanelor angajate, 4006 sunt femei (36,2%), 1 577 – persoane cu vârsta de 55-63 ani (14,3%), 268 – persoane cu dizabilități (2,4%), 240 – cetățeni ai Republicii Moldova reîntorși din străinătate (2,2%) și 87 – persoane de etnie romă (0,8%).

Din totalul șomerilor plasați în câmpul muncii, 3 603 sunt femei (40,4%), 5 818 – persoane care nu au o calificare profesională (65,3%), iar 5 637 – șomeri din mediul rural (63,2%).

Conform activităților economice, persoanele au fost angajate în următoarele domenii:

– 25% – alte activități de servicii;

– 12% – industrie;

– 11% – agricultură;

– 9% – comerț cu ridicata și amănuntul;

– 4% – administrație publică și apărare;

– 4% – învățământ;

– 2% – sănătate și asistență socială etc.

În aceeași perioadă, de către subdiviziunile teritoriale ale ANOFM au fost înregistrate 32 219 locuri de muncă vacante.

ANOFM recomandă persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă să se adreseze la una dintre subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) pentru a beneficia de susţinere la angajare. Serviciile sunt gratuite şi sunt destinate atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (cu şi fără statut de şomer), cât şi persoanelor angajate, care doresc să-şi schimbe locul de muncă.

Şomerii înregistraţi la STOFM pot beneficia de susţinere, precum şi de servicii și de măsuri active care sporesc şansele de angajare. Pentru înregistrarea cu statut de şomer este necesar ca persoana să se prezinte la cea mai apropiată STOFM cu următoarele acte:

1. buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
2. actele de studii şi de calificare deținute;
3. copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
4. alte documente confirmative (după caz).

Adresele subdiviziunilor pot fi găsite pe site-ul www.anofm.md(accesînd https://anofm.md/ro/subdiviziuni). De asemenea, puteți depune cerere în regim on-line, pe site-ul: https://e-iss.anofm.md. Persoanele sunt obligate să se prezinte la STOFM, timp de 14 zile calendaristice de la data depunerii cererii on-line, pentru validarea acesteia.

Informaţii utile pentru persoanele care solicită susţinere la plasarea în câmpul muncii, pot fi obținute la Centrul de apel al ANOFM, tel: 0 8000 1000 (apel gratuit), luni-vineri 08:00-17:00.

Informaţii despre posibilităţile de angajare, locurile vacante şi condiţiile de ocupare ale acestora sunt publicate şi pe portalul www.angajat.md.