Proiect de infrastructură în sudul țării: În satul Alexanderfeld, din raionul Cahul, a fost construit un drum nou

Adrian Sirbu

Locuitorii din Alexanderfeld se vor bucura de un drum nou în centrul satului. În doar câteva zile, drumul a fost reconstruit și asfaltat, cu suportul echipei lui Ilan Șor. Lucrările au fost efectuate la standarde europene, iar pentru siguranța pietonilor și șoferilor, au fost aplicate marcaje rutiere.

Localnicii își amintesc cu groază de drumul vechi. Ei spun că acesta niciodată nu a fost asfaltat anterior, și că arăta ca după bombardamente – era greu de parcurs și pe jos, și cu mașina.

Un sătean, care mulți ani în urmă a fost primar în Alexanderfeld, a dezvăluit motivul pentru care localitatea nu a beneficiat de suport financiar din partea statului pentru implementarea proiectelor de infrastructură.

În ultimii ani, din cauza finanțării pe criterii politice, satul nostru a fost total ignorat de autoritățile centrale. Eu am fost aici primar. Și am promovat mereu ideea că Alexanderfeld trebuie finanțat în funcția de contribuție la bugetul de stat. Or acest aport este foarte mare, tradiției de producere a semilor. Suntem în topul localităților din țară, în acest domeniu. Cu toate acestea, guvernările mereu au tratat satul urât.”

Să-i felicite pe localnici, cu prilejul inaugurării drumului, a venit deputatul Reghina Apostolova.

În 2015, când a fost ales primarul orașului Orhei, Ilan Șor, pe atunci un om de afaceri foarte tânăr, a spus: vom face o poveste din Orhei. Și așa s-a întâmplat! Și noi suntem pregătiți să creăm această poveste în fiecare localitate. Suntem însă supuși unor presiuni politice fără precedent și abuzive din partea regimului Sandu-PAS, pentru că nu aducem bucurie oamenilor, facem pentru ei proiecte sociale și de infrastructură importantă, care le îmbunătățesc calitatea vieții”, a precizat Reghina Apostolova.

Printr-o intervenție LIVE, Ilan Șor le-a promis sătenilor că proiectele de infrastructură vor continua în Alexanderfeld.

Scopul meu este să fac, în fiecare localitate, cat mai multe proiecte frumoase, care să îmbunătățească viața oamenilor. Chiar daca echipa noastră se afla într-un război nedrept cu regimul Sandu-Pas, sunt sigur că vom învinge, deoarece binele mereu triumfă. Sunt sigur, împreună, vom construi o țară bogată și înfloritoare”, a conchis Ilan Șor.

Sărbătoarea a culminat cu un recital muzical susținut de cunoscutul interpret Alexandru Lozanciuc și cu un program de distracții pentru copii.

 

 

Ilan Șor continuă reformele de infrastructură și în sudul țării: în satul Alexanderfeld, din raionul Cahul, a fost construit un drum nou

Locuitorii din Alexanderfeld au implorat autoritățile să aloce bani pentru construirea unui drum nou în centrul satului. În doar câteva zile, drumul a fost reconstruit și asfaltat, cu suportul echipei lui Ilan Șor. Lucrările au fost efectuate la standarde europene, iar pentru siguranța pietonilor și șoferilor, au fost aplicate marcaje rutiere. Proiectul a fost finanțat de sponsori – parteneri de afaceri ai omului de afaceri și filantropului Ilan Șor.

Localnicii își amintesc cu groază de drumul vechi. Ei spun că acesta niciodată nu a fost asfaltat anterior, și că arăta ca după bombardamente – era greu de parcurs și pe jos, și cu mașina.

“Locuiesc aici de 60 de ani, nu a fost reparat niciodată în această perioadă. Strașnic era drumul. Mergeam și ne umpleam de glod. Dar acum e așa de comod și frumos. Mulțumim echipei lui Ilan Șor”, a spus o locuitoare.

“Niciodată nu a fost reparat acest drum. Mulți ani în urmă, aici a fost turnat prundiș. Pe parcursul anilor, a fost spălat de ploaie, iar drumul s-a umplut de gropi. Devenise total impracticabil. Acum, arată minunat și este ușor de parcurs”, a menționat o altă locuitoare.

Un sătean, care mulți ani în urmă a fost primar în Alexanderfeld, a dezvăluit motivul pentru care localitatea nu a beneficiat de suport financiar din partea statului pentru implementarea proiectelor de infrastructură.

„În ultimii ani, din cauza finanțării pe criterii politice, satul nostru a fost total ignorat de autoritățile centrale. Eu am fost aici primar. Și am promovat mereu ideea că Alexanderfeld trebuie finanțat în funcția de contribuție la bugetul de stat. Or acest aport este foarte mare, tradiției de producere a semilor. Suntem în topul localităților din țară, în acest domeniu. Cu toate acestea, guvernările mereu au tratat satul urât.”

Să-i felicite pe localnici, cu prilejul inaugurării drumului, a venit deputatul Reghina Apostolova. În acest context, a relatat despre proiectele de infrastructură frumoase realizate către echipa lui Ilan Șor în municipiul Orhei.

„În 2015, când a fost ales primarul orașului Orhei, Ilan Șor, pe atunci un om de afaceri foarte tânăr, a spus: vom face o poveste din Orhei. Și așa s-a întâmplat! Și noi suntem pregătiți să creăm această poveste în fiecare localitate. Suntem însă supuși unor presiuni politice fără precedent și abuzive din partea regimului Sandu-PAS, pentru că nu aducem bucurie oamenilor, facem pentru ei proiecte sociale și de infrastructură importantă, care le îmbunătățesc calitatea vieții”, a precizat Reghina Apostolova.

Ca de obicei, Ilan Șor a ales să fie alături de localnici, în acest moment important. Printr-o intervenție LIVE, el le-a promis sătenilor că proiectele de infrastructură vor continua în Alexanderfeld, în ciuda obstacolelor create de regimul Sandu-PAS.

“Scopul meu este să fac, în fiecare localitate, cat mai multe proiecte frumoase, care să îmbunătățească viața oamenilor. Chiar daca echipa noastră se afla într-un război nedrept cu regimul Sandu-Pas, sunt sigur că vom învinge, deoarece binele mereu triumfă. Sunt sigur, împreună, vom construi o țară bogată și înfloritoare”, a conchis Ilan Șor.

Sărbătoarea a culminat cu un recital muzical susținut de cunoscutul interpret Alexandru Lozanciuc și cu un program de distracții pentru copii.

***

Илан Шор продолжает инфраструктурные реформы и на юге страны: в селе Александерфельд Кагульского района построена новая дорога

Жители села Александерфельд, Кагульского района очень просили выделить деньги на строительство новой дороги в центре села. Всего за несколько дней при поддержке команды Илана Шора дорога была восстановлена и заасфальтирована. Работы велись по европейским стандартам, а для безопасности пешеходов и водителей была нанесена дорожная разметка. Финансирование проекта осуществлялось за счет спонсоров – деловых партнеров бизнесмена и филантропа Илана Шора.

Местные жители с ужасом вспоминают старую дорогу. По их словам, ее никогда не асфальтировали, и она выглядела как после бомбежки – по ней было трудно ходить и ездить.

«Я живу здесь уже 60 лет. Эта дорога была разбита. Раньше мы ходили пешком и увязали в слякоти. А сейчас здесь так удобно и красиво. Спасибо команде Илана Шора», – поведала местная жительница.

«Эта дорога никогда не ремонтировалась. Много лет назад здесь был насыпан гравий. С годами его размыло дождями, и на дороге образовались выбоины. Она стала совершенно непроходимой. Сейчас она выглядит прекрасно, по ней легко ходить», – говорит другая жительница.

Сельчанин, который много лет назад был примаром в Александерфельде, рассказал, почему населенный пункт не получает финансовой поддержки от государства на реализацию инфраструктурных проектов.

«В последние годы из-за финансирования по политическим критериям наше село полностью игнорируется центральными властями. Я был здесь примаром. И я всегда продвигал идею о том, что Александерфельд должен финансироваться в соответствии с вкладом в государственный бюджет. Этот вклад очень высок из-за наших традиций семеноводства. В этой области мы занимаем одно из первых мест в стране. Однако власти всегда обходились с селом плохо», – сказал он.

Поздравить местных жителей с открытием дороги приехала депутат Регина Апостолова. Она рассказала о прекрасных инфраструктурных проектах, реализованных командой Илана Шора в мун. Оргеев.

«В 2015 году, когда его избрали примаром города Огеева, Илан Шор, тогда еще совсем молодой бизнесмен, сказал: мы сделаем из Оргеева сказку. И это случилось! И мы готовы создавать эту сказку в каждом населенном пункте. Но мы подвергаемся беспрецедентному и неправомерному политическому давлению со стороны режима Санду-PAS, потому что мы приносим радость людям, мы делаем для них важные социальные и инфраструктурные проекты, которые улучшают качество их жизни», – уточнила Регина Апостолова.

Как обычно, Илан Шор в этот важный момент был рядом с местными жителями. В своем видеообращении он пообещал сельчанам, что инфраструктурные проекты в Александерфельде будут продолжены, несмотря на препятствия, создаваемые режимом Санду-PAS.

«Моя цель – сделать как можно больше красивых проектов в каждом населенном пункте, чтобы улучшить жизнь людей. Даже если наша команда находится в нечестной войне с режимом Санду-PAS, я уверен, что мы победим, потому что добро всегда побеждает. Я уверен, что вместе мы построим богатую и процветающую страну», – заключил Илан Шор.

Приятной частью праздника был концерт и детское шоу.

Publicată de Partidul ȘOR pe Vineri, 17 noiembrie 2023