Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta carnea de pasăre în Uniunea Europeană

Ala Găină

În rezultatul unei conlucrări a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) cu Directoratul general pentru Siguranța și Sănătatea Animală al Comisiei Europene (DG SANTE), producătorii de carne de pasăre (în stare refrigerată și congelată) din Republica Moldova își vor putea exporta produsul pe cea mai extinsă piață din lume.

Pe parcursul ultimilor doi ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a promovat cu succes mai multe misiuni de audit din partea Comisiei Europene. În cadrul acestora, a fost evaluat sistemul național de control sanitar-veterinar la nivel central și teritorial, profesionalismul corpului de inspectori oficiali, capacitățile de administrare a focarelor de Gripă aviară pe teritoriul țării, capacitățile de testare ale sistemului de laboratoare, dar și gradul de implementare a cerințelor și standardelor Uniunii Europene(UE) de către agenții economici ce intenționează să exporte pe piața comunitară. Toate acestea, în conlucrare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care a asigurat armonizarea cadrului legal național cu legislația UE.

Piața Unică Europeană constituie o oportunitate deosebită pentru producătorii moldoveni, deoarece îi determină să se alinieze la standardele riguroase ale UE și să lucreze mai mult în vederea creșterii competitivității producției lor. În rezultat, t consumatorii din țara noastră, dar și consumatorii europeni vor gusta un produs moldovenesc inofensiv și calitativ.

ANSA a lucrat intens pentru a susține eforturile țării în lărgirea ariei de produse de origine animală exportate în Uniunea Europeană. În martie 2023, grație acestor eforturi, Republica Moldova a fost listată, pentru prima dată, în regulamentele UE, obținând dreptul de a exporta carnea procesată de pasăre și ouă de consum (categoria A).

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor exprimă recunoștință tuturor colaboratorilor instituției pentru dedicație în tot acest parcurs dificil și solicitant, precum și autorităților publice centrale partenere, Misiunii Republicii Moldova la Bruxelles și Delegației Uniunii Europene la Chișinău.

Încurajăm în continuare agenții economici să manifeste interes și să depună cererea pentru exportul în Uniunea Europeană a produselor moldovenești.

ANSA va acorda tot sprijinul necesar pentru a ajuta producătorii să se conformeze rigorilor UE, în scopul facilitării accederii produselor de origine animală pe piața europeană.