Starea de urgență în Republica Moldova ar putea fi prelungită cu 60 de zile în contextul războiului din Ucraina

Ala Găină

Starea de urgență instituită în Republica Moldova până la 24 aprilie, ar putea fi prelungită cu încă 60 de zile. Un raport în acest sens, a fost aprobat în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița. 

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne urmează să pregătească și să prezinte Guvernului spre examinare proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la înaintarea, către Parlamentul Republicii Moldova, a propunerii privind prelungirea stării de urgență, precum și proiectul Hotărârii Parlamentului în acest sens.

Membrii CSE au mai decis alocarea a 955,5 mii lei din Fondul de Intervenție al Guvernului structurilor teritoriale de asistență socială, antrenate direct în procesul de gestionare a fluxului migraţional şi de refugiați. Mijloacele financiare vor fi distribuite pentru acordarea sporului de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate. Alte 30,3 mii lei vor fi alocate Autorităților Publice Locale de nivelul I și încă 4350,5 mii lei către Autoritățile Publice Locale de nivelul II.

6349,7 mii lei din Fondul de Intervenție vor fi distribuite Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru acoperirea costurilor de funcționare a Centrelor de plasament temporar pentru refugiați, create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale ș.a. Pentru acoperirea costurilor de funcționare a Centrelor de plasament din subordinea MMPS, vor fi alocate 218,2 mii lei.

Au fost introduse câteva clarități privind sistarea activității Centrelor de plasament, care va fi posibilă prin ordinul Agenției Naționale Asistență Socială, în cazurile în care se va înregistra o lipsă de beneficiari în Centru mai mult de 5 zile consecutive sau dacă instituția va funcționa la o capacitate de până la 10% mai mult de 7 zile.

Familiile beneficiare de ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului, care cazează persoane refugiate din Ucraina, vor primi în continuare suport din partea statului, fără necesitatea de a declara modificările intervenite în componența familiei, veniturile și bunurile persoanelor cazate temporar.

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU